Standardavtaler

IKT-Norges standardavtaler er blant Norges mest brukte kontrakter for IKT-leveranser, og bidrar til enklere forhandlinger og et redusert antall konflikter.

Handler du med produkter og/eller tjenester innenfor IT- og telekom? Da kan IKT-Norges standardavtaler være et effektivt hjelpemiddel.

IKT-Norge har gjennom en rekke år utviklet et sett med standardavtaler som forenkler avtaleinngåelsen mellom kunder og leverandører. Avtalene er spesielt rettet inn for selskaper innen SMB-segmentet, men egner seg like godt til større bedrifter og selskap, og dekker alt fra innleie og outsourcing av arbeidskraft til SAAS-tjenester

Målsetningen med avtalene er at de skal være:

 • Forståelige for kundene/bestiller og leverandør
 • Kunne brukes uten å ha spisskompetanse på kontraktsrett eller å måtte bruke større summer på ekstern juridisk kompetanse
 • Godt balansert mellom kunde og leverandør
 • Et redskap som sikrer best mulig sluttleveranse til kundene

 

Hva skiller IKT-avtalene fra de andre standardavtalene som finnes i markedet?

 • Avtalene er enklere
 • De er i større grad rettet mot leverandørenes «massemarked» hvor ikke kunden har krav til andre kontraktstyper
 • Spesifikasjonene er omforent på tvers av alle avtaletyper og vedlegg
 • Ansvar for tredjepart standardprodukter og tjenester er mer begrenset.
 • Klarere regulering av disposisjonsrett til standardprodukter og tjenester.
 • Akseptanseperioder og godkjenningsperioder utvides bare til feil som meldes før utløpet av opprinnelig periode er rettet.
 • Forsinkelsen må alltid være vesentlig før det kan heves.
 • Ansvar for rettsmangler
 • Det tas i større grad hensyn til at partene kan sløyfe akseptansetestperiode, og evt. også godkjenningsperiode, dersom det er ønskelig.
 • Hvis det er avtalt dagbot så er dette det maksimale som kan kreves for forsinkelse i dagbotperioden.

Standardavtalene er utarbeidet og forvaltet av Føyen Advokatfirma for IKT-Norge. Samarbeidet med Føyen har vart fra KDL-avtalene til den siste oppdateringene av de gjeldende avtalene, med unntak av oppdateringene i 2020. Ved spørsmål om avtalenes forståelse eller virkeområde, så anbefales det å ta kontakt direkte med Føyen.

Våre elektroniske standardavtaler er lisensierte, det vil si at man betaler en årlig avgift for å kunne benytte disse. Som medlem av IKT-Norge får du 50% avslag på ordinær pris. Avtalene finnes både på norsk og engelsk.

Både de norske og engelske avtalene er oppdatert per 1.1.2023 og er ytterligere forenklet og forbedret.

Det er en rekke vilkår og betingelser for kjøp og bruk av IKT-Norges standardavtaler som du kan lese mer om. Disse må også bekreftes ved nye kjøp. For abonnenter gjelder vilkår og betingelser ved inngåelsestidspunkt.

Prisene på avtalene/løpende abonnement for 2023 er justert i tråd med konsumprisindeksen for 2022

 

Les mer om innhold i og riktig bruk av de ulike standardavtalene IKT-Norge tilbyr her eller ved å klikke på linken under.

Viser 1–16 av 24 resultater