Ekomtjenester (årslisens)

kr 3650kr 7300

Avtalen koster 3.650,- for medlemmer av IKT-Norge og 7.300,- for ikke-medlemmer. Prisene er eksklusiv MVA.

Also available in english.

Antall

Beskrivelse

EKOM-avtalen benyttes ved levering av tjenester som helt eller i det vesentlige omfatter formidling av signaler i elektronisk kommunikasjonsnett, for eksempel telefoni, fiber og bredbånd. Tjenesten inkluderer alminnelig drift og vedlikehold, og for kunden vil det særlig være kapasitet/hastighet og tilgjengelighet av tjenesten som er avgjørende når avtale inngås.

Lov om elektronisk kommunikasjon av 4. juli 2003 (ekomloven) med tilhørende forskrifter kommer til anvendelse på tjenesten.

Avtalen inneholder:

 • Tolkning og rangordning
 • Tjenestens omfang
 • Samarbeidsform og kundens medvirkning
 • Oppstarts og godkjenningsperiode
 • Ytelsesnivået ved ordinær drift
 • Varighet og opphør
 • Eiendomsrett til utstyr
 • Revisjon og innsyn
 • Endringer av tjenesten eller driftsmiljøet
 • Vederlag og betalingsbetingelser
 • Mislighold
 • Taushetsplikt
 • Personvern og informasjonssikkerhet
 • Overdragelse
 • Øvrige bestemmelser
 • Tvisteløsning