Medlemskap

IKT-Norge er en uavhengig interesseorganisasjon for og om det digitale næringslivet. Vi er IKT-næringens fremste nettverk og brobygger mellom bransjen og premissgivende myndigheter.

Vi jobber hver dag for å styrke rammebetingelsene for næringslivet. Det kan være lov- og forskriftsendringer, skatte- og avgiftsspørsmål, bevilgninger over statsbudsjettet, ulike kommuners eller fylkeskommuners praksis i konkrete saker, offentlige innkjøp, pålegg og retningslinjer fra offentlige tilsyn og mye mer. I tillegg etablerer vi møteplasser mellom næringsliv, det offentlige og akademia for læring og erfaringsutveksling. 

Fordi vi representerer om lag 300 ulike IKT-bedrifter blir vår stemme hørt. Vi jobber kontinuerlig for at Stortinget og andre beslutningstakere har med seg digitale perspektiver i debatter og beslutninger. Vårt mål er at vårt politiske arbeid skal bidra til både en nødvendig omstilling av Norge og samtidig bedre rammevilkår og forretningsmuligheter for våre medlemsbedrifter. Etter vårt syn henger dette nøye sammen: Uten at det digitale næringslivet lykkes, vil omstillingen av Norge og det grønne skiftet stopp opp. 

Les hvorfor DNB, Webstep, NMBU og advokatfirmaet Hjort ønsker å være medlem i IKT-Norge.

 

Hvem kan bli medlem?

Selskaper med legitim aktivitet i Norge kan bli medlem hos IKT-Norge. Våre medlemmer er store og små bedrifter fra ulike næringer over hele landet. Alt fra internasjonale aktører, store norske selskaper, til nyoppstartede bedrifter kan bli medlem hos oss.

Selv om en bedrift er medlem hos oss, betyr ikke det at IKT-Norge nødvendigvis er et ukritisk talerør for det enkelte medlems virksomhet. Vi ivaretar bredden av interessene til våre medlemmer. Selv om behovene gjerne er ulike, er også mange av utfordringene generelle. 

Les med om medlemsskap og vilkår i IKT-Norges vedtekter.

 

Medlemskontingent og serviceavgift for 2024.

Serviceavgiften er fradragsberettiget. Medlemskontingenten er ikke fradragsberettiget, derav skillet mellom serviceavgift og kontingent.

Satsene for 2024 er som følger:

 

Medlemskontingent og serviceavgift fastsettes av IKT-Norges generalforsamling. Serviceavgiften kostnadsføres i regnskapet.

«Vi må i stadig større grad tenke og operere som et teknologiselskap. Derfor er det viktig for oss å være medlem i en interesseorganisasjon som forstår og fremmer teknologiselskapenes interesser» – Maria Ervik Løvold, konserndirektør Technology and Services i DNB
«Medlemsskap i IKT-Norge gir oss muligheten til å påvirke politiske saker, rammebetingelser, lover og regler som er viktige for hele teknologibransjen.» – Tore Bjelland, administrerende direktør Oracle Norge
«For oss er IKT-Norge en viktig støttespiller for å løse noen av våre største utfordringer, knyttet til bl.a. kompetanse, innovasjon og bærekraft» – Kristine Bjørnstad, CEO NoA Ignite
«En engasjert, samlet og tydelig IKT-bransje er med på å sikre rammevilkår som vil understøtte den nødvendige transformasjonen vi står midt oppe i. Derfor er IBM et stolt og langvarig medlem av IKT-Norge» – Hans-Henrik Merckoll, administrerende direktør IBM Norge