Arrangement og profilering under Arendalsuka

Vi tilbyr våre medlemmer mulighet for arrangement og profilering under Arendalsuka. Arendalsuka er den viktigste nasjonal arenaen hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt, utforming av politikk og relasjonsbygging.

Under hele Arendalsuka har IKT-Norge og våre medlemmer en rekke arrangement, debatter og sosiale sammenkomster. Vi har fast tilholdssted på Castelle bar & restaurant midt i Pollen, der vi også har scene, teknisk utstyr og streaming av alle arrangement.

Vi tilbyr våre medlemmer muligheter for egne arrangement på Castelle, med utgangspunkt i 50 minutters-slotter.

IKT-Norge sørger for :

 • Lokaler svært sentralt i Arendal sentrum
 • I samarbeid med JCP bygger vi scene/studio som sørger for god lyd for de som er fysisk til stede og god lyd og bilde for de som følger arrangementet digitalt. 
 • Streaming av arrangementene. 
 • Filmopptak av arrangementene til bruk på egne flater i etterkant. Opptak legges også ut umiddelbart etter arrangementets slutt på IKT-Norges hjemmesider.
 • Teknikere som hjelper til med lyd, bilde, mikrofoner/»mygg» etc.
 • Servering: kaffe/te/mineralvann og mat gjennom dagen til «normale mattider» 
 • Profilering av arrangementet i alle våre digitale kanaler (se eksempel fra våre nettsider
 • Synlighet på Castelle (logo-profilering) gjennom hele Arendalsuka
 • Opprettelse av Facebook-arrangement og/eller LinkedIn-arrangement med dere som medarrangør (med mindre dere ønsker å gjøre det selv) 
 • Logistikk rundt gjennomføring (innhenting av foredrag/presentasjoner, kommunikasjon med foredragsholdere i forkant osv.) 
 • Bidrag/sparring til faglig innhold, ordstyrere, moderatorer etc. 
 • Profilering på stedet (oppsetting av banners, skjermer, ballonger med mer) 
 • Eventuelt trykket materiell

 

Pris per arrangement (50 minutter) er ca. 60.000 kroner (2022-priser).

Reise til/fra og opphold i Arendal inngår ikke i pakken.

 

Sjekk ut våre arrangement under Arendalsuka 2022 her.