Fakturering

1. EHF-faktura

IKT-Norge er ELMA-registrert for mottak av elektroniske fakturaer i standardformatet EHF (Elektronisk HandelsFormat), og ber om at dere utsteder fakturaer til oss i EHF-formatet. Vårt org.nr er: 971037296

2. E-postmottak av fakturaer

Dersom dere ikke har anledning til å sende oss fakturaer i EHF-formatet ber vi om alle fakturaer/kreditnotaer sendes til: 971037296@invoicecenter.net

Har du spørsmål vedrørende fakturering? Kontakt oss på faktura@ikt-norge.no