Om oss

IKT Norge representerer de bedriftene som jobber i frontlinjen av teknologiutviklingen.

Vi er en uavhengig medlemsorganisasjon for det digitale næringslivet. Vår jobb er å opplyse og skape innsikt. Vi skal være en klar stemme i fortellingen om det digitale Norge. En veiviser å stole på gjennom et stadig mer krevende teknologisk landskap.

Hvem er vi?

IKT-Norge er en uavhengig interesseorganisasjon for og om det digitale næringslivet. Våre medlemmer er store og små bedrifter fra ulike næringer over hele landet, med et felles ståsted i teknologi og digitale løsninger. IKT-Norge tilbyr Norges største nettverk på tvers av næringen.

Våre overordnede mål er å sørge for bedre og forutsigbare rammebetingelser for våre medlemmer, et velfungerende marked med klar rollefordeling mellom offentlig og privat sektor, og et lov- og regelverk som er tilpasset digitale tjenester og bedrifter. Vi jobber med temaer som kompetanse, bærekraft, digital infrastruktur, sikkerhet, personvern, regulatoriske saker og generell nærings-, skatte- og avgiftspolitikk.

Hva gjør vi?

IKT-Norge fronter en rekke saker som våre medlemmer er opptatt av og som medfører utfordringer for deres virksomhet. Det kan være generelle rammevilkår for hele næringen, og det kan helt spesifikke spørsmål som det kan være vanskelig eller utfordrende for en enkelt bedrift å ta opp alene.

På vegne av, og ofte sammen med, våre medlemmer har vi kontakt med relevante politiske og administrative myndigheter både på lokalt og nasjonalt nivå. Vi har bred kompetanse knyttet til politiske beslutningsprosesser og er en døråpner for våre medlemmer. Vi utarbeider høringsinnspill til aktuelle politiske saker og prosesser som angår våre medlemmer, i første rekke rettet mot regjeringen og Stortinget. Vi produserer ulike rapporter og analyser og gjennomfører aktuelle undersøkelser blant våre medlemmer.

Vi samarbeider internasjonalt med tilsvarende organisasjoner som IKT-Norge, fremst TechSverige og IT-Branchen i Danmark, og har ofte med våre medlemsbedrifter på arrangement og reiser i andre land for å søke samarbeidspartnere og nye eller utvidede forretningsområder.

Vi arrangerer konferanser, webinar og innspillsmøter om aktuelle temaer og problemstillinger, enten alene eller sammen med andre. Vi har blant annet opplegg (faste lokaler, produksjon, debattledelse m.m.) under hele Arendalsuka som vi tilbyr våre medlemmer.

Og vi har ulike møteplasser og forum for våre medlemmer der vi utveksler erfaring og diskuterer aktuelle utfordringer som er mer spesifikke for ulike segmenter av våre medlemmer. Eksempler på slike forum er innen EdTech, Telekom, e-Helse, datasenter, bærekraft, cybersikkerhet m.m.

Vi har et eget nyhetsbrev som utgis 2-3 ganger per måned. Du kan melde deg på nyhetsbrevet nederst på denne siden, og lese den siste utgaven her.

Organisasjonen

IKT-Norge er en medlemsorganisasjon, primært for kommersielle bedrifter. Men også næringsdrivende enkeltpersoner, stiftelser og andre institusjoner som er leverandører av tjenester eller produkter tilknyttet IKT og digitale næringer kan være medlemmer. IKT-Norge har et eget styre med styreleder og 7 øvrige medlemmer. Styret består av representanter fra medlemsbedriftene og velges av generalforsamlingen. Ingen medlemmer kan ha mer enn et medlem i styret.

Medlemsfordeler

IKT-Norge er ikke en arbeidsgiverforening. Vi er helt uavhengige av partene i arbeidslivet. Medlemskap hos oss utløser ikke krav om tariffavtale.

Vi tilbyr våre medlemmer juridisk rådgivning og arbeidsgiverservice. Vi har samarbeidsavtaler med flere av de beste på området.

Det lønner seg å være medlem i IKT-Norge. Din bedrift får tilgang på våre rapporter og analyser, og medlemmer får 50% rabatt på våre standardavtaler. I tillegg kan din bedrift spare mellom 25-40% på våre avtaler på forsikring. Dette gjelder yrkesskadeforsikring, pensjonsforsikring og helseforsikring.

 

I utgangspunktet er ingen sak for stor og ingen er for liten. Har du en sak du ønsker vi skal ta opp? Ta gjerne kontakt med oss for en prat.