IKT-Norges styre

IKT-Norges styre velges av generalforsamlingen. Det består av leder og syv medlemmer, samt inntil fire varamedlemmer.

Styremedlemmene velges for to år av gangen og hvert år er fire medlemmer og to varamedlemmer på valg. Styreleder velges særskilt, mens styret selv peker ut sin nestleder. Ingen av IKT-Norges medlemmer kan være representert i styret med mer enn én person.

 

IKT-Norges styre består av:

 

Kolbjørn Haarr, styreleder (Tidl. administrerende direktør, Kernel AS

Tore Bjelland, styremedlem (Administrerende direktør, Oracle Norge AS

Petter-Børre Furberg, styremedlem (EVP and Head of Telenor Asia

Hans-Henrik Merckoll, styremedlem (CEO, IBM Norway

Tonje Sandberg, styremedlem (Senior Managing Director, Accenture Norge

Maria Ervik Løvold, styremedlem (Group Executive Vice President Technology and Services i DNB)

Save Asmervik, styremedlem (Tidl. administrerende direktør, Webstep AS

Eivind Helgaker, styremedlem (Tidl. administrerende direktør i ICE)

 

Kristine Bjørnstad, varamedlem (CEO, NoA Ignite

Hege Støre, varamedlem (Group CEO, Advania