Øyvind Husby

Administrerende direktør

husby@ikt-norge.no

93444140

Øyvind Husby er administrerende direktør i IKT Norge og har det overordnede ansvaret for den daglige driften.

Øyvind Husby er utdannet siviløkonom og har jobbet i konsulent- og telekombransjen i over 25 år.
Han har erfaring fra både internasjonale konsern, mellomstore bedrifter, start-up og scale-up med både finansielle og industrielle eiere.

Øyvind har hatt en rekke styreverv, blant disse er styreleder i Virke IKT, styreleder i Kabel Norge, Styreleder i Futurehome og styremedlem i Virke Kunnskap og Teknologi. Øyvind tok Forsvarets Sjefskurs på Forsvarets Høyskole i 2020.

Øyvind representerer IKT Norge i referansegruppen til det regjeringsnedsatte skatteutvalget, Nasjonalt Geodataråd og det regjeringsoppnevnte 5G-industriforum. Han er sitter også i juryen for digitaliseringsprisen 2022.

 

Pressebilder av Øyvind Husby kan lastes ned fra IKT-Norges Flickr-konto.

Siste kommentarer: