Godt halvår for IKT-Norge, god sommer til alle!

Nyheter | 27. juni 2024

Kjære alle sammen. På vei inn i en velfortjent sommerferie, vil vi gjerne sende en liten oppsummering av det viktigste som har skjedd dette halvåret fra IKT Norge sin side. Sammen med dere har vi tatt opp en rekke viktige saker de siste månedene. 

 

 

Teknologi som ramme for all politikk. Det er vårt mål at politikere og myndigheter skal slutte å se på teknologi som noe som kommer til slutt i alle prosesser, som et vedlegg. Det må komme først, som grunnleggende forutsetning for å lykkes. Dette har vi gjentatt gang på gang, og vi ser vi stadig får mer gjennomslag for dette. 

Politisk påvirkning: Vi går inn mot et spennende politisk år 2025, der mye skal besluttes om veien videre.Vi har spilt inn over 100 forslag til partiene som nå forbereder sine valgprogram. Samtidig har vi holdt opp trykket på lovarbeid som pågår hele tiden. Det gjelder bransjens innspill til ekomloven, og høringer om alt fra den digitale grunnmuren, til arbeidet for å navigere rundt innleie-reglene, ny KI-forordning og forberedelser til NIS2.

Vi  har også vært en pådriver for å sikre best mulig rammevilkår, og vært kritisk til økt skattebyrde. Vi var med å legge fram tall for skadevirkningene av økt arbeidsgiveravgift, og så med glede at den ble varslet avviklet fra årsskiftet. Vi har også satt fokus på problemene for gründermiljøene, som følge av innstramminger i exitskatten. Også her merker vi oss at finansdepartementet er åpne for å justere innretningen.

Dessuten har vi fått gjennomslag for gode tilpasninger i de viktige standaravtalene (SSA), noe som er avgjørende for næringsliv som selger tjenester til offentlige kunder.

KI-kappløpet: Et sentralt fokus har vært å sikre at Norge ikke sakker akterut i KI-kappløpet. Vi har ivret for økte investeringer i forskning og utvikling innen kunstig intelligens, og understreket viktigheten av å både dyrke egne og tiltrekke oss internasjonale talenter. Samtidig har vi advart mot å gå glipp av mulighetene KI gir for å løse samfunnsutfordringer innen helse, klima og utdanning, Vår rapport om KI-kappløpet fikk mye oppmerksomhet, og digitaliseringsministeren lovet å ta med seg rapporten i regjeringens videre arbeid.

Grønn og digital omstilling.  Det har vært godt driv i bærekraftsprosjektet vårt, GoforIT. Vi har både hatt en høyprofilert årskonferanse om den doble omstillingen, og en egen stormønstring om generativ KI i offentlig sektor. Vi har også vært svært aktive gjennom vår organisasjon Norsk Datasenter Industri for å etablere Norge som en viktig datasenter- nasjon, og vi ser nå gode resultater av dette arbeidet. 

Vi er stolte av det vi har oppnådd sammen med våre medlemmer og samarbeidspartnere i løpet av det siste halvåret. Vi ser frem til å fortsette arbeidet med å forme en digital fremtid for Norge som er inkluderende, bærekraftig og innovativ.

Riktig god sommer!

Med vennlig hilsen Øyvind Husby og alle andre i IKT-Norge

 

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap