Stortingsflertall for langtidsplan for digital infrastruktur?

Nyheter | 27. februar 2024

Cybersikkerhet, digital grunnmur, Digitalisering

IKT-Norges administrerende direktør Øyvind Husby håper og tror at Venstres forslag om en langtidsplan for den digitale infrastrukturen får flertall og blir en realitet.

IKT-Norges administrerende direktør Øyvind Husby håper og tror Stortingsflertallet støtter forslaget fra Alfred Bjørlo fra Venstre (t.h. på bildet) om en langtidsplan for den digitale infrastrukturen

Venstre fremmet i Stortinget i dag et representantforslag om en langtidsplan for digital infrastruktur. IKT-Norges administrerende direktør Øyvind Husby er optimistisk. Han tror Venstres forslag om en langtidsplan for digital infrastruktur får flertall i Stortinget.

Langvarig kamp for planen

– Vi er glade for at Stortinget endelig skal behandle dette forslaget. IKT-Norge har jobbet for en slik plan lenge. Det er snart to år siden vi først lanserte en plan for hva en slik plan bør inneholde, påpeker Husby.

IKT-Norge har jobbet for en slik plan lenge. 

Bred støtte

– Vi har møtt de fleste partiene og opplever stor støtte for en langtidsplan. Selv om regjeringspartiene ikke stemmer for forslaget, tror vi det har flertall i Stortinget, sier Husby.

IKT-Norge har lenge ivret for en langtidsplan for Norges digitale infrastruktur. Her overrekker Øyvind Husby IKT-Norges plan og initiativ til daværende «digitaliseringsminister» Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Flere rapporter, inklidert NSM sikkerhetsfaglige råd “Et motstandsdyktig Norge” som ble lagt fram i mai i fjor og Totalberedskapskommisjonens rapport som ble lagt fram i juni i fjor, peker på behovet for en langtidsplan for digital infrastruktur.

– En slik plan er viktig for sikkerheten til landet vårt, sier Husby.

Klima, bosetting og digitalisering

Klimaendringer, bosetting, arbeidsplasser, det grønne skiftet og store samfunnsverdier taler også for en langsiktig plan.

– Vi trenger en forpliktende plan for både offentlige og private investeringer i fibernett, mobilnett og datasenter, sier Husby.

Langtidsplan vs. digitaliseringsstrategi

Husby er klar på at en langtidsplan er noe annet enn en digitaliseringsstrategi, som regjeringen jobber med.

En langtidsplan er derimot et forpliktende verktøy

– En strategi skal ikke behandles av Stortinget og er lite forpliktende. En langtidsplan er derimot et forpliktende verktøy for å sikre en robust og sikker digital infrastruktur i Norge, avslutter Husby.

 

Les hele Venstres forslag her

 

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap