Gode muligheter for e-helse-næringen

Nyheter | 4. mars 2024

Digitalisering, Statsbudsjett

IKT-Norge ser mange positive signaler til e-helsesektoren i den nye helse- og samhandlingsplanen. Vi skulle likevel ønsket oss mer om både forretningsmodeller og langsiktige kontrakter.

Helseminister Ingvild Kjerskol med en plan som kan bety mye for e-helsenæringen.

Fredag 1. mars 2024 kom endelig “Nasjonal helse og samhandlingsplan».  Morsomt nok er dette også en stortingsmelding 9. For oss i e-helsebransjen vil denne erstatte den etterhvert så famøse stortingsmelding 9 (2012-2013) “En innbygger, en journal» som har fulgt oss i over 10 år. Det er bra. 

Gode signaler

Denne meldingen kan bli et godt verktøy for nettopp det vi ønsker, med bruk av teknologi i helsevesenet; Å behandle flere pasienter, med bedre kvalitet men med færre folk – det er en skikkelig utfordring. Og den skal sektoren og oss i næringen løse i fellesskap. Da må vi bygge en allianse og det blir en viktig jobb for IKT-Norge framover.

Fra helse- og samhandlingsplanen er dette det vi foreløpig legger merke til:

  • Lokal kunnskap og innkjøp gis støtte
  • Mindre prosjekter skal prioriteres
  • Økt fokus på kvalitet og produktivitet ved kjøp av teknologi
  • Større mulighet for kapitalkjøp for sykehusene – spesielt bra for produktselskaper. 
  • Et sterkere fokus på kjerneoppgavene til Norsk Helsenett.
  • Et uttalt ønske om å satse på næringslivet. Bla med økt fokus på åpent grensesnitt fra offentlig sektors side. 
  • Rydde opp i lov- og regelverk for å realisere gevinster ved digitalisering

Mangler noe på business

Vi skulle gjerne sett at det var viet oppmerksomhet mot forretningsmodeller og kontrakter for langsiktige investeringer i norsk helsevesen på teknologi-siden. Vi trenger noen langsiktige avtaler som sikrer investeringer fra privat næringsliv, men da må også oppsiden på lang sikt være en del av bildet. 

Men dette kommer vi tilbake til i høringsprosessen. 

Oppsummert er intensjoner i meldingen  gode. Og som vi alle vet –  “Proof of the pudding lies in the eating».

Hele planen kan du lese på helsedepartementets side.

Spørsmål eller meninger om planen?

Vi arrangerer eHelseforum den 5. april. Helse Vest,  KS sitt nye IT selskap, Helsedirektoratet og  Vestre Viken  står på programmet.

Det er TietoEvry som er vertskap denne gangen og da blir det vår på Fornebu. Hold av datoen, mer info kommer!

 

 

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap