Millioner til bransjeprogram for IKT-næringen

Nyheter | 11. april 2024

Cybersikkerhet, digital grunnmur, EdTech, Statsbudsjett

I fjor høst varslet regjeringen at det skulle etableres bransjeprogram for å heve kompetansen innen informasjonssikkerhet og IT. IKT-Norge er glade for at programmet nå får til sammen 26.5 millioner kroner.

– Ingen vet hvor neste IT-angrep treffer eller hvor neste personvernsvikt skjer. Regjeringens satsing på bransjeprogrammet for IT-sikkerhet er et kjærkomment tiltak. Dette er en unik mulighet for bedrifter for å sørge for kompetanseutvikling av sine ansatte. Bransjeprogrammet er gratis, og kan tas ved siden av jobb, sier Line Gaare Paulsen, direktør for kompetanse og samfunnskontakt i IKT-Norge.

Et spleiselag for kompetanseheving

Målet med bransjeprogrammene er at ansatte, permitterte og ledige i bransjer med særlig behov for endring, får nødvendig kompetanse til å mestre nye oppgaver. Staten betaler for at videregående opplæring, fagskoler, høyskoler og universiteter skal drive og utvikle relevante tilbud. Bedriftene og den enkelte ansatte investerer sin tid.

– Å øke kompetansen innen informasjonssikkerhet og IT vil komme hele samfunnet til gode, sier Gaare Paulsen, og legger til:

Bransjeprogram er bra, men flere tiltak må innføres for å få bukt med IT-kompetansegapet.

Regjeringens arbeid med en nasjonal digital kompetanseplattform for utdanning har ikke blitt fulgt opp i den skalaen som trengs. Det er en jungel der ute av ulike utdanningsløp, kurs og sertifiseringer – i både offentlig og privat regi. Vi må gjøre det enklere for alle folk å.

  • Ta utdanning

  • Etter- og videreutdanne seg

  • Ta sertifiseringer

Og nettopp mangel på folk med rett kompetanse kommer til å være en av de største flaskehalsene i flere næringer fremover:

– Det kan gjøre det vanskeligere å tilby gode tjenester over hele landet. Derfor er det så viktig både for den enkelte, bedriftene og samfunnet at de ansatte får tilbud om faglig utvikling, sa daværende forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch, høsten 2023.

Anbefalingssystem for ulike utdanningsløp

– Et anbefalingssystem basert på kunstig intelligens, som anbefaler læringsstier til de som ønsker å utdanne seg, er et mål jeg mener Norge burde sette seg, sier direktøren for kompetanse, og avslutter:

– En Spotify for alle kurs og sertifiseringer vil være en løsning i den kunstige intelligensens alder. Den vil kunne foreslå ulike veier til å nå målet om innbyggernes kompetansemål, det være seg IT-sikkerhet eller annet. Vi må gjøre det enda enklere for folk i hele landet, uavhengig av livssituasjon, å få ta nødvendig utdanning. Den muligheten gir KI oss.

Se IKT-Norges tidligere kommentar til bransjeprogrammet for IT og IKT-sikkerhet her.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap