Mange konkurser i IT-bransjen. Regjeringen har skapt usikkerhet som nå slår inn.

Kommentarer og analyser | 5. juni 2024

Digitalisering, Skatter og avgifter, Statsbudsjett

Nye konkurstall som er omtalt i Dagens Næringsliv og Digi, understreker det vi har hatt som budskap lenge. Det digitale næringslivet lider av usikkerheten som er skapt av regjeringen de seneste årene.

Vi må ikke påføre norsk næringsliv mer risiko enn nødvendig.

Ingen liker negative overraskelser. Ingen liker å ta mer risiko enn nødvendig. Usikkerhet fører til høyere risikopremie og avkastningskrav for å kompensere for dette. Mindre lønnsomme prosjekter. Mindre investeringer. Mindre verdiskapning.

IKT-Norge hadde nettopp årskonefranse der vi la fram en rapport som viser at Norge ligger bak i KI-kappløpet. For å hevde oss bedre la vi fram 7 forslag til hva vi må gjøre. Ett av dem er stabile og gode rammevilkår.

Overraskende innføring av arbeidsgiveravgift på høye inntekter, kraftig reell skatteøkning, nye og uklare innleieregler, usikkerhet og konflikt mellom norske myndigheter rundt tolkningen av GDPR og forslag til ny exit-skatt i Norge, er eksempler på dette. Skadelig hver for seg. Enda mer skadelig samlet.

Nå kommer en ny runde krav fra EU. Mye er bra. Mye gjør forhold mer forutsigbart. Men det er avhengig av at Norge er raske med innføring, og, har ambisjoner om å være best i Europa på å rettlede offentlig og næringslivet om hvordan dette skal praktiseres i Norge. Her feilet vi på innføring av GDPR. Det må vi ikke gjøre på innføring av AI Act og alle andre forordninger og direktiv fra EU.

I Dagens DN og Digi kommenterer jeg på en liten del av dette. Men det er et større bilde – og konsekvensene kan bli langt mer alvorlig enn dagens økning i konkurser.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap