Mali Hole Skogen fra IKT-Norge er ny leder for Standard Norges sektorstyre IKT

Nyheter | 21. november 2022

Digitalisering

Til et viktig kontaktpunkt med næringen har Standard Norge rekruttert IT-topper fra Statens Vegvesen, Digitaliseringsdirektoratet og IKT-Norge. – Gode standarder er avgjørende for digitalisering og bærekraft, sier Mali Hole Skogen som er svært motivert for ledervervet i Standard Norges sektorstyre IKT.

IKT-Norges Mali Hole Skogen er ny leder for Standard Norges sektorstyre for IKT

Som direktør for teknologi og bærekraft i IKT-Norge jobber Skogen for store og små teknologibedrifter fra ulike næringer over hele landet. Deres ønsker og behov tar hun med seg til Standard Norges sektorstyre for IKT.

Sektorstyrets oppgave er å gi råd til Standard Norge om nye standardiseringsprosjekter. Standard Norge har sektorstyrer og fagråd innenfor bygg, anlegg og eiendom, forbrukersaker, petroleum, lavkarbon og havenergi, helse og omsorg, og IKT.

God dialog med næringen er avgjørende

Administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus, mener Skogen vil gi verdifulle bidrag i arbeidet med framtidens standarder for IKT og digitalisering.

– For at standardene vi utvikler skal være relevante, er det avgjørende at vi har god dialog med næringen, og vårt sektorstyre IKT er et viktig bindeledd. Mali Hole Skogen brenner for fagfeltet og for næringen, og hennes kunnskaper og nettverk vil styrke vårt arbeid med standarder innenfor IKT, både når det gjelder å møte næringens behov og ivareta norske interesser når internasjonale standarder utvikles, sier Mehus.

– Næringen må være engasjert

Standard Norges sektorstyre IKT, består i tillegg til IKT-Norge, av medlemmer fra Digitaliseringsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Abelia, Fagforbundet, ITS Norway, Bits AS, Statens vegvesen og DNB ASA/ Swift. Skogen er motivert for vervet og ser fram til gode diskusjoner med Standard Norge og resten av sektorstyret.

– Bruken av standarder setter samfunnet i stand til å møte dagens og morgendagens utfordringer på en smart måte, og det er viktig at næringen er engasjert i og opptatt av standarder og standardisering. Har vi ikke gode standarder, så blir det både krevende og dyrere å utvikle ny teknologi. I vår næring er mye allerede standardisert og bygget på internasjonale standarder som det er bred enighet om, men i digitaliseringens tidsalder må vi stadig ha gode diskusjoner om hvilke standarder næringen trenger, sier Skogen.

Hun har bakgrunn som leder for bl.a Hold Norge rent og Oslo Renewable Energy and Environment Cluster (OREEC), og sitter i det regjeringsoppnevnte samordningsrådet for digitalisering av bygg- og anleggsbransjen. Hun har også bygget og leder den nasjonale samarbeidsarenaen GoForIT som samler teknologibedriftene og universitetene til politikk- og kunnskapsutvikling i krysningen mellom bærekraft, teknologi og kompetanse.

– Bærekraft og digitalisering henger nøye sammen, og både teknologi og standarder er verktøy for å gjøre verden mer bærekraftig. Det perspektivet blir viktig også for Standard Norges sektorstyre IKT, sier Skogen.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap