Fagforum

IKT-Norges forum samler medlemmer til erfaringsutveksling, relasjonsbygging, faglig påfyll, og utvikling og koordinering av felles politiske innspill til myndigheter i Norge og EU.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å melde seg inn i ett eller flere forum. Sammen utvikler vi konkurransedyktige rammebetingelser så vi lykkes med de store oppgavene vi har foran oss!

Deltakelse i IKT-Norges forum er gratis.