Forum for offentlig anskaffelser

arbeidsmarked, Kompetanse, Offentlige anskaffelser

IKT-Norges forum for offentlige anskaffelser en møteplass for alle medlemmer som er leverandører, eller potensielle leverandører, av tjenester og produkter til offentlig sektor.

Digitalisering i offentlig sektor er en nødvendighet om vi skal opprettholde vår felles velferd. Vi må organisere offentlig sektor smartere på innsiden og enklere på utsiden. Det krever felles statlig og kommunal styring og brukerens fokus. Gevinsten vil være store ressursbesparelser, bedre arbeidsforhold og bedre tjenester for innbyggere og næringsliv.

Målsetting

  • Større fokus på innretning og kravspesifikasjon i offentlige anskaffelser
  • Utvikle møteplasser og samarbeidsflater for dialog med lokale og nasjonale myndigheter om digitale prosjekter og produkter i offentlig regi. 
  • Gi informasjon om hva konsulentselskaper og arbeidsformidlingsbyråer betyr for verdiskaping og etterspørsel etter kompetanse og arbeidskraft.

Bakgrunn

  • Det offentlige bruker over 600 mrd. årlig i innkjøp av varer og tjenester. Riktig bruk av innkjøpsmakt kan både bidra til digitalisering og nye grønne løsninger. Samtidig er det viktig at det offentlige ikke lager egne løsninger som utkonkurrerer velfungerende og eksisterende løsninger i det private og digitale næringslivet.

 

Fokusområder 

  1. Bruke offentlige innkjøp for å stimulere digitalisering og grønne løsninger.
  2. Sikre at ikke offentlige myndigheter etablerer egne digitale løsninger der hvor det allerede er et velfungerende privat marked.
  3. Styrke innkjøpskompetansen i offentlig sektor
  4. Konsulentbruk i offentlig sektor
  5. Arbeidsmarkedsreguleringer
  6. Ivareta brukerfokuset i alle offentlige digitale løsninger og prosjekter

 

Forumet er åpent for alle medlemmer  og er en møteplass for kompetanseutveksling og for å samle innspill til relevante myndigheter.

Informasjon om neste møte finner du under arrangementer.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap