Arrangementer

IKT Norge arrangerer en rekke arrangement i løpet av et år. Her er informasjon om våre neste konferanser, seminarer, innspillsmøter, samlinger og lignende.