Forum for teknologi og bærekraft

Bærekraft, Offentlige anskaffelser, sirkulærøkonomi

Reduserte klimautslipp og bærekraftig produksjon og forretningsmodell er helt avgjørende premisser for framtiden. IKT-Norges Forum for teknologi og bærekraft er en møteplass for medlemmer som er opptatt av disse spørsmålene.

IKT-Norge har lenge ment at teknologi og data er av de viktigste faktorene for å redusere CO2-utslipp i Norge. Dette førte til at vi for over ti år siden lanserte GrønnIT som prosjekt. Arbeidet har vært i stadig utvikling og vi jobber nå målrettet med tiltak som bidrar til å redusere våre klimautfordringer. Som næring gir det oss store muligheter til å utgjøre en avgjørende forskjell og til å utvikle nye forretningsmuligheter. 

 

Målsetting

 • Bidra til at Norge når våre klimamål gjennom utvikling av ny teknologi og bærekraftige løsninger.
 • Gjøre sirkulære løsninger lønnsomme
 • Sikre at offentlige innkjøp brukes til å oppnå klima- og bærekraftsmål.

 Bakgrunn

 • Både Norge og verden må redusere klimautslippene betydelig i årene som kommer. Samtidig må vi nå FNs bærekraftsmål. IKT-næringen har muligheten til å gjøre en avgjørende forskjell og utvikle nye og lønnsomme forretningsmuligheter.

 

Fokusområder

 1. Bruk av AI/Kunstig intelligens  og 5Gi det nye grønne industriløftet
 2. Oppfyllelse av FNs bærekraftsmål
 3. En overordnet bærekraftsstrategi i utdanningssystemene
 4. Økt gjenbruk og bruk av sirkulære løsninger, bl.a. knyttet til elektronikk.
 5. Et skatte- og avgiftssystem som bidrar til et grønt skifte
 6. Bidra til at teknologibedrifter er en naturlig del av myndighetenes utviklingspolitikk.
 7. Bruke offentlige anskaffelser for å nå klima- og bærekraftsmål.
 8. Smarte og miljøvennlige byer

 

Gjennom kunnskapsdeling setter vi fokus på konkrete eksempler på hvordan den digitale næringen jobber med bæredyktighet med utgangspunkt i FN’s mål for bærekraftig utvikling. 

Forumet er åpent for alle medlemmer som er interessert klima- og bærekraftsutfordringer og er en møteplass for kompetanseutveksling og for å samle innspill til relevante myndigheter. 

Informasjon om neste møte finner du under arrangementer.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap