Vi står klare til å bistå med nordisk digital hub for bærekraft

Nyheter | 18. oktober 2021

Bærekraft

IKT-Norge og samarbeidspartnere jubler for den nye regjeringens plan om å “ta initiativ til en nordisk hub for globale digitale miljøer for å bidra til utvalgte bærekraftsmål».

– Vi er allerede i gang med å bygge et team av eksperter fra akademia, forskning, IKT-bransjen og bransjeorganisasjoner. Her skal vi utvikle Norges viktigste arena for kunnskapsutvikling i skjæringspunktet mellom digitalisering og bærekraft. Vi står på trappene til å utvide arbeidet til resten av Norden, sier direktør for teknologi og bærekraft i IKT-Norge, Mali Hole Skogen.  

Hun mener at modellen for dette prosjektet vil treffe blink for å oppnå regjeringens ambisjoner om å etablere en nordisk hub for globale digitale miljøer.

 – IKT-Norge og våre samarbeidspartnere er klare til å bistå regjeringen med etableringen. Vi har ekspertise og erfaringer allerede samlet, sier Skogen.  

Prosjektet går under navnet GoForIt, og består av ledende teknologiaktører som Microsoft, Bouvet, NTNU i tillegg til bransjeorganisasjoner. Formålet med prosjektet er å sikre at næringslivet får den riktige kompetansen for å møte behovet for å utvikle bærekraftsløsninger. 

Les mer om GoForIt her.

Prosjektet skal blant annet utvikle etterutdanning innen teknologi og bærekraft (MBA på UIA høsten 2021 og Etterutdanningskurs på NTNU våren 2022), bygge forskernettverk, utvikle verktøykasse for næringslivet, og drive kunnskapsutvikling for å påvirke innholdet i tekniske utdanningsløp og andre utdanningsformer.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap