Møt dem som bygger fremtidens Norge

Nyheter | 20. oktober 2021

Kompetanse, Konsulenter

Norge er på full fart inn i en kompetansekrise, og IKT-kompetanse er en stadig større knapphetsressurs. Riktig balanse mellom innleide spesialister, konsulenter og egne eksperter i bedriftene er avgjørende for at vi skal løse de store oppgavene som ligger foran oss.

I dag har IKT-næringen opp mot 15.000 ubesatte stillinger. Rapporter viser at kompetansegapet vil akselerere i tiden fremover, og at det vil mangle 30.000 IKT-stillinger innen 10 år.

– Norge er avhengig av IKT-arbeidere for å lykkes med det grønne skifte, bygge konkurransekraft og en effektiv offentlig sektor. Konsulentene er en svært viktig innsatsfaktor i dette, sier administrerende direktør i IKT-Norge, Øyvind Husby.

Møt Åsmund Røst Wien. Han er IT-konsulent i Visma Consulting AS. Han jobber i dag med å digitalisere utlendingsforvaltningen.

Fremtidens Norge
Vår tidsalder regnes som den fjerde industrielle revolusjon, hvor digitalisering er den viktigste drivkraften. På samme måte som våre forfedre bygde togskinner og telegraflinjer for det moderne samfunnet, er det IKT-industrien som nå bygger fremtidens Norge.

– Forskjellen fra de tre foregående omstillingene er at denne griper like mye inn i privat som offentlig sektor. Vi skal ta vare på våre eldre, ha de beste skolene, ha en forvaltning som både er effektiv, transparent og demokratisk. Sist, men ikke minst, skal vi ha brukervennlige tjenester både fra offentlig og privat sektor. Da må vi ha løsninger som både gir fleksibilitet og bygger kompetanse i hele Norge.

Møt Bente Timan. Hun er Senior Test Analytiker i Sopra Steria. Hun jobber med systemer innenfor fibernettet.

Bygger bred erfaring
Det uteksamineres årlig 3000 studenter innen IKT-fag. For mange av disse er første stoppested hos et konsulentselskap.

– Erfaringsutvekslingen skjer i flere dimensjoner. Den ansatte får en uvurderlig start på arbeidslivet og selskapet får frisk kunnskap fra skolebenken. Det er svært nyttig for samfunnet at de nyutdannede bygger sin erfaring i flere bransjer og mellom offentlige og private aktører. De får raskt unik kompetanse som de kan overføre mellom ulike prosjekter. Konsulentselskapene har også tilgang på internasjonale ressurser som sikrer at Norge får “best practise” fra verdens ledende land innen de ulike områdene.

Møt Anette Valde. Hun er IT-arkitekt i CGI, og jobber med en ny digital saksbehandlingsplattform som skal spare tid og penger for næringslivet, myndigheter og innbyggerne.

Advarer mot unyansert bilde
Den nye regjeringens planer for Norge hviler på digitalisering og en sterk utvikling av IKT-industrien.

– Regjeringens ambisjoner rundt bruk av teknologi for omstilling er ikke mulig uten optimal
utnyttelse av kritisk IKT-kompetanse i Norge. Her vil bruk av spesialister og konsulenter, i kombinasjon med lokal kompetanse, være avgjørende for å lykkes. Hvis vi finner den riktige balansen vil det gi det offentlige bedre tjenester – raskere, rimeligere og med lavere risiko, enn hvis man kun baserer seg på å utvikle alt i eget hus, sier Husby, som advarer mot en unyansert samtale om bruk av IKT-konsulenter.

– Uten de nye industriarbeiderne Åsmund, Bente, Anette og Jonas vil vi ikke lykkes med de store oppgavene som ligger foran oss.

Møt Jonas. Han jobber med digitale systemer og prosesser for energiberegning og for klassifisering av hus.

 

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap