Nyutdannede IT-ansatte må ikke settes på reservebenken

Kommentarer og analyser | 25. november 2020

Kompetanse, Konsulenter, Studieplasser

Offentlige virksomheter vil ha «Covid-19»-rabatt og rekrutterer aggressivt. Det er svært uheldig, skriver IKT-Norge-toppene Øyvind Husby og Fredrik Syversen.

Privat næringsliv har betalt dyrt for nedstengning de seneste månedene. Selskaper er i ferd med å bruke opp sine reserver, og står svekket tilbake. Da er det ekstra smertefullt at stadig flere av IKT-Norges medlemmer rapporterer at enkelte offentlige virksomheter under corona-pandemien presser priser, overbyr lønninger og nekter å bruke nyansatte konsulenter.

Vi ser nå eksempler på at offentlige virksomheter reforhandler avtaler med forventninger om «Covid-19»-rabatt. Samtidig rekrutterer de ansatte, ved å tilby sikre offentlige jobber og høyere lønninger enn private selskaper har mulighet til å betale. Det er svært uheldig at det offentlige med skattepenger utkonkurrerer privat lønnsnivå i kampen om kompetanse på denne måten.

Som om ikke det var nok, krever flere offentlige innkjøpere at de kun vil ha konsulenter på sine oppdrag med minst tre års arbeidserfaring og som snakker flytende norsk. Resultatet kan bli at en generasjon nydannede blir sittende på reservebenken.

Norge har et skrikende behov for flere studieplasser og bedre IT-kompetanse. En viktig aktør for å sikre IT-kompetanse er den norske konsulentbransjen.

Konsulentbransjen ansetter de fleste nyutdannede innen teknologi. Deretter bruker konsulenthusene store ressurser på å gi nyutdannede spisskompetanse, internasjonal erfaring, strukturert arbeidsmetodikk og ikke minst lære de ulike sektorers behov for digital utvikling. Med seg på veien lærer de å utvikle tjenester for NAV, politiet, Altinn, Lånekassen, i helse-Norge og i landbruket, for å nevne noen. Det offentlige viser for liten interesse i å gi talenter og nyutdannede en arena å utvikle seg fra. Om det er manglende innsikt i hvilken teknologikompetanse, energi, kreativitet og fremdrift nyutdannede kan gi i prosjekter, vites ikke. Det vi vet er at vi må samles om tiltak, både vi som private aktører og det offentlige, for å sikre at våre nyutdannede ikke blir stående igjen på perrongen.

Mangfold i prosjektteam er verdiskaping for virksomhetene og den enkelte ansatte, men også for samfunnet. Norge har forutsetninger for å bli blant verdens beste til å nyttiggjøre seg digitale løsninger. Vi kan styrker norsk næringslivs konkurranseevne, skape nye industrieventyr, og vi kan utvikle verdens beste og mest effektive offentlig sektor. Men da må det private og offentlige samarbeide effektivt, og det offentlige må bruke sin innkjøpsmakt til å skape innovasjon og styrke Norges langsiktige omstillingsevne.

Denne kommentaren ble opprinnelig publisert i Finansavisen 23. november 2020

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap