Lansering av GoForIT 21. april

Nyheter | 30. mars 2021

Bærekraft, Digitalisering

GoForIT er samarbeidet for kunnskapsutvikling i skjæringspunktet mellom digitalisering og bærekraft. Et initiativ fra IKT-Norge, NITO, Tekna, NTNU, Microsoft, Sopra Steria, Dell, Universitetet i Agder, Bouvet, NMBU og Atea.

Bli med på lanseringen 21. april. Arrangementet er digitalt, og du kan melde deg på gratis her.

 

Lansering av GoForIT– samarbeidet for kunnskapsutvikling i skjæringspunktet mellom digitalisering og bærekraft. Et initiativ fra IKT-Norge, NITO, Tekna, NTNU, Microsoft, Sopra Steria, Dell, Universitetet i Agder og Bouvet.

09:00 Velkommen ved Mali Hole Skogen i IKT-Norge 

09:10  Hvordan skal Norge nå FNs bærekraftsmål og hvilken rolle spiller digitalisering og IT i den oppgaven ved Kommunal- og regionalminister Nikolai Astrup

09:20 IKT-industrien & Bærekraft 

IKT-industrien spiller en vital rolle i å løse dagens og fremtidens utfordringer og fungerer også som en teknologidriver og omstillingsagent i det grønne skiftet. Behovet for kunnskapsutvikling i skjæringspunktet mellom digitalisering og bærekraft er betydelig og økende. Hvordan skal vi bygge denne kompetansen i Norge? Hvilke kompetansebehov har næringslivet i dag og i årene som kommer? Hvordan satser universitetene for å få dette til og hva slags bærekraftkompetanse trenger Norge for å nå FNs bærekraftsmål?

 • Øyvind Husby, Adm.Dir i IKT-Norge

 • Kimberly Lein- Mathisen, CEO Microsoft
 • Lise Lyngsnes Randeberg, President i Tekna/professor på NTNU

 • Anne Borg, Rektor på NTNU

 • Sunniva Whittaker, Rektor på UIA

 • Kjell Rusti, Adm.Dir i Sopra Steria

 • Per Gunnar Tronsli, Adm. Dir i Bouvet

 • Sunniva Whittaker, Rektor på Universitet i Agder

 • Silje Skyttern, leder NITO-studentene

Moderator Mali Hole Skogen
FAGSEMINAR

Det overordnede behovet for IKT-kompetanse 

Sysselsettingen i IKT-næringen har vokst med 25 prosent de siste 10 årene, og frem mot 2030 er behovet forventet å vokse med ytterligere 66 prosent. Skal Norge henge med i det digitale skiftet, sikre bærekraftig omstilling, arbeidsplasser og næringsutvikling er det avgjørende at vi får utdannet nok folk med IKT-kompetanse. Det må opprettes 1500 nye studieplasser i 2021 i tillegg må de 260 midlertidige plassene som Regjeringen la inn i statsbudsjettet for 2020, gjøres permanente. Men flere studieplasser alene er ikke nok, også hvilken kompetanse IKT-studentene har når de kommer ut i næringslivet spiller en avgjørende rolle for hvor attraktive kandidatene er og om Norge skal lykkes med det grønne skiftet, komme i mål med FNs bærekraftsmål innen 2030, grønn næringsutvikling og nye grønne arbeidsplasser.

Innledning ved: Line Gaare Paulsen Kommunikasjonsdirektør og ansvarlig for kompetansepolitikk i IKT-Norge

Panelsamtale:

 • Nina Sandberg, stortingsrepresentant, Utdannings- og forskningskomiteen (AP)

 • Ingrid Schjølberg, dekan på fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk ved NTNU og professor i marin cybernetikk
 • Christian Larsen, CTO Visma

 • Tom Henriksen, strategidirektør, Telia

Modereres av Fredrik Syversen, strategidirektør i IKT-Norge

Fra kompetansebehov for bærekraft og digital transformasjon til kurs og utdanning

ved Leif Skiftenes Flak Professor i Informasjonssystemer og direktør for CeDiT – Centre for Digital Transformation ved Universitetet i Agder

Det er skrikende behov for kurs og utdanninger med fokus på digitalisering og bærekraft. Vi tar diskusjonen om hvilken kunnskap fremtidens arbeidskraft bør ha og hva som bør være sentralt i kurs under rammene av GoForIT.

Diskusjon med

 • Morten Dæhlen, professor i informatikk innen numerisk analyse og geometrisk modellering på Universitetet i Oslo og leder for dScience – senter for data og beregningsvitenskap

 • John Krogstie, professor i informasjonssystemer  og instituttleder på Institutt for Datateknologi og Informatikk ved NTNU.

 • Ingelin Drøpping, divisjonsdirektør for samfunns- og næringsutvikling i Innovasjon Norge

 • Ingunn Bakkene Cowan, fagdirektør for innovasjon i Lånekassen

“Teknologi og bærekraft i praksis”

 • Jarl Erik Cedergren UX and Interaction Designer for Mixed Reality solutions, Sopra Steria  
 • Stine Vikesland, Sustainability Manager, Sopra Steria
 • Alison Sundset, CEO, HoloCare

 Panel: IT-bransjen som endringagenter for bærekraft

En kan på mange måter si at arbeidet med å innføre fokus på bærekraft i virksomhetene, er der hvor digitalisering var for 20 år siden: I sin barndom. For å få det til å bli en del av virksomhetens «DNA», må en jobbe målrettet med kommunikasjon og endringsledelse. Vi har derfor lært oss å bli endringsagenter for digitalisering. Hvordan kan vi nå bli endringsagenter for bærekraft? I dette panelet skal vi utforske hvordan samarbeid rundt kompetanse kan være en viktig del av svaret

 • Simen Sommerfelt, CTO i Bouvet

 • Paul Chaffey, Statssekretær Regjeringen (H)
 • Birgit Krogstie,1.amanuensis i datatstøttet samhandling  på NTNU og påtroppende leder av Excited, Centre for Excellent IT Education

 • Christian Torp, fagsjef i Tekna

 

Hvordan sikrer vi utdanningsløp som gir attraktive kandidater for jobbmarkedet?

Samtale mellom: Mali Hole Skogen, IKT-Norge og Joachim Tyse, Tillitsvalgt i NITO

 

Programmet oppdateres fortløpende
 Avslutning
Ønsker du/din bedrift/organisasjon eller Universitet medlemskap i GoForIT kontakt Mali Hole Skogen mali@ikt-norge.no

 

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap