Høyhastighet internett til alle, der de jobber og der de bor

Nyheter | 9. april 2021

Bredbånd, digital grunnmur

Stortingsmeldingen om ekom, Vår felles digitale grunnmur, ble lagt frem i dag. IKT-Norge mener det haster å sikre alle i Norge fremtidsrettet bredbånd og robuste nett.

Samfunnsutviklingen har gjort oss helt avhengige av ekomnettene, og pandemien har vist hvor viktige ekomtjenester er for krisehåndtering og omstilling. Det er positivt at Regjeringen oppdaterer ekom-politikken, men tiden er inne for mer ambisiøse dekningsmål og en rask og betydelig styrking av bredbåndsstøtteordningen.

– I løpet av neste stortingsperiode må Norge bli et gigabitsamfunn med høyhastighets internett til alle, både der de jobber og der de bor. Vi ber om 1 milliard kroner, i 5 år – for å gi alle i Norge skikkelig bredbånd, sier IKT-Norges administrerende direktør, Øyvind Husby.

I Perioden 2014-2020 har private investert 50 milliarder i fiber- og mobilnett. Staten har gitt 1,4 milliarder i støtte, i samme tidsrom.

– 1 mrd i 5 år er en svært liten investering for staten sammenlignet med alle andre samferdselsinvesteringer, og med svært god avkastning for hele samfunnet. Viktig for innovasjon, eksport, nye arbeidsplasser i distriktene, grønne skifte og sikrer inkludering av alle, sier Husby.

I samarbeid med 17 andre organisasjoner ber IKT-Norge i et brev til Regjeringen, om at politikerne prioriterer følgende dekningsmål: 

  • Ambisjonen er at alle, men minimum 95% av norske husholdninger, bedrifter og offentlige kontorer, skal ha tilgang til bredbånd med hastigheter på minimum 1 Gbit/s i løpet av 2025.
  • Resten av landet skal som minimum ha tilgang til bredbånd med 100 Mbit/s i løpet av 2025.

Bra utgangspunkt for videreutvikling

Norske ekomnett er i dag i verdensklasse. Det er resultatet av en balansert politikk som har skapt rom for store investeringer fra næringen, og markedsdrevet utbygging og innovasjon. For å møte samfunnets behov fremover må ekomtilbudet utvikles videre. Det må sikres at alle kan delta i det digitaliserte samfunnet, og nye bruksområder og behov vil gjøre ekomnettene enda viktigere enn før. Samtidig vil vær, klima og sikkerhetssituasjon også stille økte krav til sikkerhet og robusthet i infrastrukturen. 

– Lanseringen av en Nasjonal strategi for sikker og robust ekominfrastruktur er viktig. Vi er nødt til å lykkes med å sikre nettene og tjenestenes tilgjengelighet. Det blir viktigere og viktigere etter hvert som vi blir mer avhengige av dem, sier pol. rådgiver i IKT-Norge, Helge Blyberg.

Politikken må gi fortsatt høye investeringer

– For å møte samfunnets økende behov vil det kreves en videreutvikling av ekompolitikken som legger til rette for fortsatt høye investeringer fra næringen, sier Blyberg, og legger til: 

– Det er bra at tiltak for å redusere unødvendige kostnader og hindre for utrulling av infrastruktur omtales i stortingsmeldingen. Likevel savner vi mer konkrete tiltak når det gjelder gravereglement og utplassering av basestasjoner på offentlig eiendom.

IKT-Norge mener myndighetene har tre hovedoppgaver i ekom-politikken nå:

  • Alle må få fremtidsrettet dekning, så raskt som mulig.
  • Ekomnettene må videreutvikles i takt med samfunnets og kundenes økende behov. Dette krever teknologinøytrale og forutsigbare rammer for et fortsatt høyt investeringsnivå i ekomnettene.
  • Fjerne unødvendige hindre og kostnader for utbygging. 

Den kommende tiden vil vi vurdere meldingen i detalj og gi innspill blant annet til Stortinget. Vi inviterer våre medlemmer til et møte i IKT-Norges ekom-forum for å diskutere meldingen.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap