IKT-Norges råd til ny regjering

Kommentarer og analyser | 22. september 2021

Cybersikkerhet, datasenter, digital grunnmur, Kompetanse, offentlige data, Studieplasser

Vi ser frem til å samarbeide med et nytt Storting og ny regjering for å løfte Norge videre.

Stortingsvalget 2021 er over, og diskusjoner og forhandlinger om en ny regjeringsplattform er i gang. IKT-Norge vil benytte anledningen til å takke den avgående regjeringen for et godt samarbeid. Digitaliseringen av Norge har kommet mange, viktige skritt videre, og som land har vi klart oss godt gjennom en av vår tids største kriser, mye takket være den sterke satsingen på digitalisering.

Nå ser vi frem til å samarbeide med et nytt Storting og ny regjering for å løfte Norge videre. Våre viktigste råd er å:

  • Nedsette en omstillingskommisjon. Kommisjonen er motivert av produktivitetskommisjonen og inspirert av Sverige som har vedtatt en kraftsamling for den digitale strukturforvandlingen. Kommisjonen bør være bredt sammensatt av industri- og kunnskaps- / forskningsmiljøer, bransjeorganisasjoner og offentlig sektor. Kommisjonen bør ha som mandat å gjennomgå skatte- og utdanningssystem og andre virkemidler for å sørge for nødvendig digital omstilling av samfunnet.
  • Etablere en ny og gjennomgående teknologi- og realfagssatsning som sikrer at vi klarer å møte etterspørselen i et arbeidsmarked som er i stadig endring. Ved å sikre at skole, utdanning og arbeidsliv samhandler bedre vil vi stå bedre rustet til å møte behovene for digitalisering i offentlig og privat sektor.
    Vi trenger flere realister og teknologer, – og et større mangfold for å ivareta dagens og fremtidens kompetansebehov. Denne kompetansen er avgjørende for den omstillingen samfunnet skal gjennom.
  • Videreutvikle den nasjonale, digitale infrastrukturen. For å møte samfunnets behov fremover må ekomtilbudet i Norge utvikles videre. 360.000 nordmenn mangler en fremtidssikker bredbåndsforbindelse. Det må sikres at alle i hele Norge kan delta i det digitaliserte samfunnet, og nye bruksområder og behov vil gjøre ekomnettene enda viktigere enn før.
  • Datasentre er en del av den kritiske infrastrukturen i det digitale samfunnet. Datasentre basert på norsk vannkraft gir bærekraftige digitale løsninger, flere arbeidsplasser, og sikre, nasjonale løsninger for behandling av data. Regjeringen bør ta initiativ til regionale datasenterstrategier.
  • Sats på sikkerhet i den digitale verden. Samfunnets avhengighet av digitale tjenester og infrastruktur gjør oss svært sårbare for cyberangrep og sikkerhetsbrudd. Cyberkriminalitet er en global utfordring, og truer bærebjelkene i det norske demokratiet, offentlige og private institusjoner, økonomien, omdømmet og vår suverenitet. IKT-Norge anbefaler at Norge løfter cybersikkerhet frem i internasjonale fora, og at det rustes kraftig opp innen IKT-sikkerhet i utdanningen.
  • Forutsigbart regelverk er avgjørende for å bevare tilliten i samfunnet. Fokus på tilgjengeliggjøring av offentlige data må fortsette og intensiveres. Det er hevet over enhver tvil at potensialet for datadrevet innovasjon og verdiskaping er enormt. Verdi kan skapes i så og si alle tilfeller hvor datamengden er større enn hva enkeltpersoner har kapasitet til å ha oversikt over. Tilgang på data er en essensiell faktor i å realisere disse verdiene. Relevant regelverk må under kontinuerlig revisjon og oppdateres etter teknologisk og markedsmessig utvikling.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap