Datasenterforum

datasenter, digital grunnmur, Skatter og avgifter

Norge er i en unik posisjon for å etablere en betydelig næring innen drift av industrielle datasentre. IKT-Norges Datasenterforum er en samlingspunkt for prosjekter og selskaper som driver eller planlegger datasentervirksomhet.

Datamengdene er i eksplosiv vekst, og sentrene som lagrer og prosesserer dataene er grunnmuren og veikryssene i dette digitale samfunnet. Med industrielt datasenter mener vi et senter med så stor kapasitet at det i seg selv er en industribedrift med flere likhetstrekk med prosessindustrien. Den er kraftkrevende og kapitalintensiv.

 

Målsetting

  • Sikre gode rammevilkår som gjør Norge til et ledende datasenterland.
  • At datasenterindustrien skal bidra til betydelig verdiskaping i Norge.

 Bakgrunn

  • Norge er i en unik posisjon for å etablere en betydelig næring innen drift av industrielle datasentre på grunn av vårt kjølige klima, rene energi, gode infrastruktur, politiske stabilitet og høye kompetanse

  

Fokusområder

  1. Videreføre dagens politiske rammeverk, inklusive skatte- og avgiftspolitikken. 
  2. Bidra til at datasenter i Norge kan være en viktig faktor for digital sikkerhet.
  3. Datasenterindustriens rolle i den digitale grunnmuren.
  4. Objektiv informasjonsvirksomhet mot kommuner og lokalsamfunn som planlegger etablering av datasenter.
  5. Tilgang på grønn elektrisk kraft.

 

IKT-Norge har sammen med Innovasjon Norge satt sammen en presentasjon som skal markedsføre norske industrielle datasentre verden over.

IKT-Norges Datasenterforum er et samarbeid mellom IKT-Norge og Norsk Datasenterindustri, er åpent for medlemmer som har interesse for eller arbeider i eller med datasenterindustrien og er en møteplass for kompetanseutveksling og for å samle innspill til relevante myndigheter. 

Informasjon om neste møte finner du under arrangementer.