En Regjering med høyt digitaliseringsfokus 

Nyheter | 24. februar 2020

Bredbånd, Digitalisering, GirlTech, Skatter og avgifter, Studieplasser

IKT-Norge er glade for å ha en Regjeringen som ved de siste statsrådsutnevnelsene viser hvor viktig det er å holde trykket oppe på digitalisering – over hele landet.

– Vi ser en Regjering med samlet og god forståelse for teknologi. Nå håper vi de har tilsvarende ambisjoner for å legge til rette for en næring som bidrar til internett i alle kroker, bærekraftige teknologiløsninger og bedre velferd i folks hjem, sier Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge.

– Etter hvert som en stadig større del av livene og jobbene våre er avhengig av god internettilgang, blir tilgjengelighet, driftssikkerhet, hastighet og kapasitet stadig viktigere for folk. Vi kommer til å stille høyere og høyere krav før vi sier oss fornøyd, og vi skal ikke gi oss før alle er fornøyde, fortsetter hun.

– Vi kan ikke risikere at digitalisering forsvinner bort i en spredt og sprikende portefølje

Det kan være gode synergier mellom digitalisering og distriktsfokus. Ikke minst for bredbåndspolitikken og videreutvikling av digital infrastruktur i hele landet.

– Digitalisering handler også om igangsetting av en nasjonal satsing på kunstig intelligens, digital kompetanse i alle sektorer og et offentlig Norge som stimulerer og utnytter potensialet i næringslivet, sier Austlid.

Forventningene til at Linda C. Hofstad Helleland, Norges nye digitaliseringsminister, intensiverer arbeidet er nå store.

– Vi kan ikke risikere at digitalisering forsvinner bort i en spredt og sprikende portefølje. Hun får en særs viktig rolle med å sørge for at alle de andre i Regjeringen også må arbeide for å høste fruktene av den teknologiske utviklingen, sier hun.

Digitaliseringsengasjement inn i kommunearbeidet

Nikolai Astrup viste at han som digitaliseringsminister ønsket fart og retning på digitaliseringen av Norge.

– Nå vil han som kommunalminister med sitt engasjement og kunnskap om digitalisering være viktig fordi det er i kommunesektoren de største utfordringene på digitalisering er, sier Austlid.

Det samme gjelder for Jan Tore Sanner som ny finansminister.

– Han har digitaliseringsengasjement som tidligere minister for området da han var kommunalminister. Finansbransjen står midt i enorme endringer drevet frem av teknologi, så her blir Sanners bakgrunn som «IT-minister» viktig, sier hun.

Store forventninger til gründerpartiet Venstre

Venstres Iselin Nybø blir nå ny næringsminister.

– Vi har store forventninger til at Iselin Nybø fra gründerpartiet Venstre tar på seg oppgaven med å styrke vilkårene for gründere og vekstbedrifter. Det er de nye selskapene vi skal leve av fremover, sier Liv Freihow, direktør for politikk i IKT-Norge. Hun nevner en styrket opsjonsordning som et av de viktigste tiltakene å komme i mål med.

Det er en nasjonal utfordring at vi ikke lykkes med eksport av norsk IT til verdens raskest voksende markeder.

– Langt bedre tilgang på kapital og kompetanse må til hvis vi skal snu denne trenden. Det er noe av det første vi vil gå i dialog med den nye næringsministeren om, sier hun.

Hun minner om at IT-næringen trenger gode rammebetingelser og en sterk næringspolitikk for å lykkes med digitalisering av hele Norge.

– Dette ansvaret må både næringsministeren og digitaliseringsministeren ta, sier hun.

Kunnskapsminister med ansvar for teknologiforståelse

Trine Skei Grande blir ny kunnskapsminister. Hun vil nå få det store ansvaret for at alle lærerne, som skal skolere barna våre etter de nye læreplanene med fokus på teknologiforståelse i grunnskolen, blir trygge i sine fag, og riktig rustet for arbeidet.

– Vi gleder oss over Trine Skei Grande som ny kunnskapsminister. Både som kulturminister og stortingspolitiker har hun vist ekte engasjement for digitalisering, sier Freihow.

Skei Grande sørget nylig for at Stortinget bevilget 500 000.- til dugnadsprosjektet «Girl Tech Fest» som er myntet på å lære jenter i barneskolen om teknologi, hvor IKT-Norge er en av samarbeidsaktørene.

– Vi har dessuten høye forventninger til at Skei Grande, sammen med Henrik Asheim, vil jobbe for å øke antallet IT-studieplasser, både de generelle, og med datasikkerhet som spisskompetanse, fordi det er de studentene som skal skape framtida, sier Austlid.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap