IKT-Norge satser i Stavangerregionen

Nyheter | 27. februar 2020

Digitalisering, e-helse, Fintech, Kunstig intelligens

De fleste selskaper er mer og mer digitaliserte. Viktige tema som sikkerhet, personvern og rammebetingelser berører flere enn noen gang.

– IKT-Norge er en sentral diskusjonspartner for regjeringen og alle de politiske partiene i viktige saker knyttet til næringsliv og teknologi – ikke bare for IT-virksomheter, men for alle selskaper, sier Toril Nag, konserndirektør i Lyse og styreleder i IKT-Norge.

Toril Nag, konserndirektør i Lyse og styreleder i IKT-Norge.

Taler næringslivets sak

Rammebetingelser for selskaper der teknologi muliggjør helt nye verdikjeder – for eksempel finans-sektoren, helse og industri – kan ha behov for å påvirke rammebetingelsene for konkurranse på helt nye måter.

– Her er IKT-Norge svært godt posisjonert for å tale næringslivets sak. Konkret for Rogaland kan IKT-Norge, i samarbeid med eksisterende miljøer som ONS, Næringsforeningen, kommunene i området, og ikke minst med UiS, bidra til at vår region får en tydelig stemme i saker som opptar næringslivet i regionen, sier hun.

IKT-Norge ønsker nå innspill fra Stavangerregionen inn mot politikere og miljøer i Oslo. Ingen steder satses det mer på digitalisering av industrien enn nettopp i nevnte region. Vi ser en voldsom investering i AI, roboter, digitale tvillinger og generell digitalisering av industrien som er internasjonalt konkurransedyktig.

– IKT-Norge er både et nettverk til resten av Norge og en kunnskapsbank for virksomheter i området, og kan bistå selskaper med å orientere seg i et stadig mer politisert digitalt landskap, sier Nag.

Gode politiske løsninger for regionen

For å kunne drive frem gode politiske løsninger for regionen innen teknologiområdene trenger IKT-Norge kontakt med flere selskaper.

– Jeg vil trekke frem tre områder der jeg tror vi kan få en umiddelbar effekt av at IKT-Norge engasjerer seg mer i regionen, sier hun:

1. Kompetanse/FoU: Vi er en av de mest verdiskapende regionene i Norge – det er viktig for næringslivet her at vi har tilgang på nødvendig kompetanse og FOU for fortsatt omstilling og vekst. Et slikt arbeid som krever samarbeid nasjonalt og lokalt.

2. Digital konkurransekraft i regionen: IKT Norge kan bidra til felles løft for alle de SMB-er som nå står i digital omstilling.

3. Eksport: Vår region trenger et større fokus på å være en del av nasjonale satsinger innen eksport. IKT Norge er aktive for å løfte norske teknologibedrifters løsninger ut i et internasjonalt marked.

IKT-Norge reiser til Stavanger 5.-6. mars – ønsker du og din virksomhet et møte?

Ta kontakt med:

Fredrik Syversen, direktør for strategi- og forretningsutvikling: fs@ikt-norge.no

Thea Rode, salg- og markedssjef: thea@ikt-norge.no

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap