Årets beste og viktigste sommerlektyre

Kommentarer og analyser | 9. juni 2023

Kunstig intelligens

IKT-Norges administrerende direktør Øyvind Husby har lest (dvs. hørt) årets litterære begivenhet; Inga Strümkes bok «Maskiner som tenker». Hans dom er at Strümke «treffer planken».

 

Bestselger i Norge og terningkast 6(ere). Anmeldelsene er overveldende, men leverer Inga Strümke som forfatter – også til «bransjen» med denne boken? Blir den for populistisk med selvfølgeligheter? For teoretisk? For praktisk? For optimistisk eller for alarmerende?

Treffer planken

Konklusjon: Strümke «treffer planken» mellom mange avveininger! Hun setter problemstillingene inn i et historisk, filosofisk og etiske perspektiv, og trekker frem personer og hendelser for å skape større forståelse for hvor vi er i dag. Hun tar opp viktige dilemmaer, og behandler de på en «balansert» måte, selv om det selvfølgelig ikke er plass til hele bredden og alle momenter i boken. I steden for å konkludere utfordrer hun leseren til å reflektere selv. Samtidig går hun nok i dybden på de ulike maskinlærings-modellene til å skape (større) forståelse for hvordan de virker, hva vi ikke kan forklare, og innebygde styrker og svakheter som påvirker resultatene. (Helt avgjørende å forstå i diskusjoner rundt f.eks. regulering)

Velskrevet og underholdende

Tenkende maskiner er velskrevet og underholdene. Men mye viktigere enn underholdning, er det hvis den kan bidra til å heve nivået på debatten, og føre til at flere engasjere seg for at vi maksimerer mulighetene, samtidig som vi navigerer oss gjennom alle utfordringene. Vi kommer til å gjøre mange «feil», men færre hvis mange nok leser «Tenkende maskiner».
I tillegg håper jeg flere blir inspirert til å lære mer. For «bare (en) bok gjør ingen klok», og vi trenger at flere av oss tenker på AI – for å matche stadig flere maskiner som tenker stadig mer!

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap