IKT-Norges krav til statsbudsjettet 2021

Nyheter | 25. september 2020

Bredbånd, Cybersikkerhet, datasenter, digital grunnmur, EdTech, Kunstig intelligens, Offentlige anskaffelser, Statsbudsjett, Studieplasser

2020 har vist hvor sårbar og uforutsigbar verden kan være. Nå er det viktig at ikke digitaliseringen av Norge blir nedprioritert.

– Statsbudsjettet for 2021 må balansere kunsten mellom langsiktig kurs fremover, og tiltak som er nødvendige for å løfte det digitale Norge gjennom den pågående pandemi-situasjonen, sier IKT-Norges direktør for politikk, Liv Freihow.

Her er IKT-Norges forventninger:

 • Minimum 1500 nye IKT-studieplasser.
 • 300 millioner til innkjøp av digitale læremidler til alle elever.
 • Utdanning av teknisk fagpersonell til datasenterbransjen.
 • Digital plattform for etter- og videreutdanning.
 • Utdanningstilbud for alle lærere og lærerstudenter i digital-pedagogisk kompetanse.
 • 10 millioner for å sikre at universiteter og høyskoler kan utvikle relevante utdanningstilbud innenfor kunstig intelligens.
 • 100 millioner til et KI-fond for å stimulere til økt FOU og anvendelse av kunstig intelligens.
 • 10 millioner til å utrede en kraftsamling av virkemidler for internasjonalisering av norsk næringsliv.
 • Utarbeidelse av en nasjonal ramme for etablering av datasentre, med tilhørende konsekvensutredninger og konsesjonstildelinger.
 • Økte økonomiske rammer til ekstern bistand i arbeidet med «sirkulære» og grønne anskaffelser i kommunene.
 • Medfinansieringsordning til kommunale IKT-prosjekter.
 • Ferdigstillelse av pasientens legemiddelliste. Dette må prioriteres foran Akson.
 • 500 millioner kroner til ekom utbygging i områder der det ikke er grunnlag for privatfinansiert utbygging.
 • 230 millioner til sikkerhet- og beredskap i ekomnettene.
 • Digitale nettverk må inkluderes i transportinfrastruktur-begrepet. Smarte transportsystemer krever digital infrastruktur og statlige investeringer.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap