eHelseforum

e-helse, Offentlige anskaffelser

Arbeidet med helse og teknologi en av de viktigste områdene IKT-Norge jobber med. Over 150 av våre medlemmer er på ulike måter involvert i dette arbeidet i dag. Forum for eHelse er vår møteplass for disse og andre medlemmer som er interessert i utviklingen av eHelse i Norge.

Målsetting

  • Sikre det norske helsevesenet de beste IKT-løsninger slik at vi kan understøtte alle tiltak som gjøres for å forbedre norsk helsevesen
  • Bidra til bedre dialog mellom leverandører av eHelsetjenester og offentlige myndigheter/direktorat

 Bakgrunn

  • I 2008 samlet et 30 talls aktører innen helse og IKT seg i IKT-Norge for å ha en felles ramme for arbeidet med helse og IKT. IKT-Norge jobber med størst mulig grad av samarbeid og gjensidig utveksling av informasjon med alle innenfor eHelseområdet.

  

Fokusområder

  1. Økt samarbeid mellom leverandører og helsevesen
  2. Øke forståelse for – og brukervennlighet av IKT i helsevesenet
  3. Bidra til at standardarbeidet innen helse og IKT gir de beste løsningene for helsevesenet og for næringslivet
  4. Være en høringspart i det offentliges utvikling av helse
  5. Bidra til seminarer og konferanser innen helse og IKT

 

IKT Norges eHelseforum er åpent for medlemmer med interesse for eHelse og er en møteplass for kompetanseutveksling og for å samle innspill til relevante myndigheter. Det er viktig for oss at så mange som mulig av våre medlemmer med helse som marked deltar i forumet og dermed i vårt arbeid. 

Informasjon om neste møte finner du under arrangementer.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap