Cybersikkerhets-forum

Cybersikkerhet

Tillit til infrastruktur, systemer og tjenester er en forutsetning for all digitalisering. I IKT-Norges Cybersikkerhetsforum skaper vi en møteplass for kompetanseutveksling, samt samle innspill til relevante myndigheter.

Målsetting

  • IKT-Norges cybersikkerhetsforum jobber for at Norge skal ha verdens sikreste og mest robuste telekominfrastruktur og tjenester
  • Dette inkluderer også å sikre at Norge som nasjon etablerer en innsikt, kompetanse og sikkerhetskultur i verdensklasse.

 Bakgrunn

  • Tillit til infrastruktur, systemer og tjenester er en forutsetning for all digitalisering. Aldri har dette vært viktigere enn nå. Aldri har større ressurser aktivt og systematisk forøkt å undergrave denne tilliten.

  

Fokusområder

  1. Norge må ta opp cybersikkerhet i FNs Sikkerhetsråd
  2. Samarbeid om cybersikkerhet mellom myndighetene og norsk næringsliv etter dansk modell.
  3. Norge må ta initiativ til et omfattende samarbeid i EU, FN og Nato for å utvikle både defensive og offensive cyberkapasiteter.
  4. Norge må styrke utdanning og videreutdanning av cyber-ressurser
  5. Norge må etablere langt mer omfattende og formelle strukturer på samarbeidet mellom offentlig og privat sektor med utveksling av informasjon, kompetanse og beredskapsøvelser.
  6. Norge må etablere obligatorisk og systematisk rapportering av cyberangrep på norske bedrifter, institusjoner og organisasjoner
  7. Norge må snarest gjennomføre en oppdatert nasjonal kartlegging av vår cyberberedskap og evne til digital suverenitet – og iverksette nødvendige tiltak på både lokal og nasjonalt nivå

 

Forumet er åpent for alle medlemmer som er interessert i cybersikkerhet og er en møteplass for kompetanseutveksling og for å samle innspill til relevante myndigheter. 

Informasjon om neste møte finner du under arrangementer.

 

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap