Ønsker du å etablere et tilbud om fleksibel videreutdanning innen digital kompetanse? 

Nyheter | 19. august 2020

Arbeidskraft, Cybersikkerhet, Grønt skifte, Kompetanse

Kompetanse Norge har lyst ut midler til aktører som ønsker å utvikle videreutdanningstilbud som kan kombineres med arbeid, og som arbeidslivet trenger.

 

– Vi i IKT-Norge er meget fornøyde med at myndighetene vil styrke samarbeidet mellom næringslivet og de etablerte utdanningsinstitusjonene, sier IKT-Norges kommunikasjonsdirektør Line Gaare Paulsen.

Dette er tredje gang Kunnskapsdepartementet tildeler midler til Kompetanse Norge, en ordning IKT-Norge ønsker å styrke og videreføre. Søknadsfrist er 1. september 2020.

Du kan lese mer om tilskuddsordningen her

Tilbudene skal utvikles i samarbeid mellom høyskoler, universiteter eller fagskoler. Selskaper og næringsklynger kan inngå i samarbeid med etablerte utdanningsinstitusjoner. Utdanningstilbudene skal utvikles med utgangspunkt i virksomhetene og deres behov, og være mulig å kombinere med tilnærmet full jobb.

Kompetansereformen – Lære hele livet har som mål at ingen skal gå ut på dato som følge av manglende kompetanse. Som en del av denne reformen lyser Kompetanse Norge ut tilskuddsmidler til utvikling og pilotering av fleksible videreutdanningstilbud som gir kompetanse til å digitalisere virksomheter og/eller møte de utfordringer og muligheter digitalisering gir.

I denne utlysningsrunden vil særlig slike videreutdanningstilbud prioriteres:

  • IKT-sikkerhet
  • Digital kompetanse for det grønne skiftet

Gjennom denne ordningen skal næringslivet og utdanningsinstitusjoner samarbeide om å utvikle korte, fleksible videreutdanninger med arbeidslivsrelevans for ansatte i private virksomheter.

– Behovet for å ruste våre innbyggere med digital kompetanse er prekært. Derfor mener vi at Regjeringen bør utvide ordningen til også å gjelde for ansatte i offentlige virksomheter. Koronapandemien har vist oss at mange profesjoner, som feks lærerne, har sterkt ønske og behov for påfyll av digital kompetanse, avslutter Gaare Paulsen.

Har du spørsmål, så kan du sende de til postmottak@kompetansenorge.no, eller kontakte IKT-Norges Line Gaare Paulsen som sitter faglig rådgivende ekspertgruppe for Fleksible videreutdanningstilbud.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap