Telekomforum

Bredbånd, digital grunnmur, Telekom

IKT-Norges Telekomforum jobber for at telekomselskaper skal ha forutsetninger for å bygge verdens beste telekomnett i Norge, og levere verdens beste telekomtjenester til norske kunder.

Målsetting

  • IKT-Norges Telekomforum jobber for at telekomselskaper skal ha forutsetninger for å bygge verdens beste telekomnett i Norge, og levere verdens beste telekomtjenester til norske kunder.
  • Dette gjør vi ved å utvikle møteplasser for dialog mellom myndigheter og bransjen og sammenstille politiske krav til nasjonale myndigheter
  • Viktige måleparemeter for dette er å oppnå konkurransedyktig dekning, kapasitet, sikkerhet og innovative tjenester.

 Bakgrunn

  • Ekom nettene er grunnmuren for et digitalt samfunn, og en forutsetning for at Norge skal lykkes med de store oppgavene samfunnet skal løse. (Noen stikkord er: det grønne skiftet, re-definering av norsk industri, og eldrebølgen.)

 

Fokusområder

  1. Mer langsiktige rammebetingelser for infrastrukturinvesteringer
  2. Lavere utbyggingskostnader
  3. Sikre forutsigbare og bærekraftige forretningsmodeller
  4. Statelig topp-finansiering for områder det ikke er lønnsomt å bygge ut
  5. Rettferdig og god konkurranse mellom alle tilbydere («level playing field»)
  6. Teknologinøytral regulering

 

Forumet er åpent for alle medlemmer som er interessert telekom og er en møteplass for kompetanseutveksling og for å samle innspill til relevante myndigheter. 

Informasjon om neste møte finner du under arrangementer.

 

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap