Hurdalsplattformen hviler på en ambisiøs IKT-utvikling

Nyheter | 13. oktober 2021

Bredbånd, Digitalisering

IKT-Norge er svært fornøyd med den fremtredende plassen teknologi og digitalisering har fått i den nye regjeringsplattformen. Dette er en anerkjennelse av teknologiens betydning for samfunnsutviklingen.

Plattformen viser at den nye Regjeringen har en visjon om hvordan teknologi vil være avgjørende for å lykkes med de store utfordringer samfunnet står overfor. Dette gjelder både for å utvikle offentlig sektor, transformere eksisterende industri, og å skape nye næringer for å løse klimautfordringene. En målrettet satsing på teknologi og kompetanse er også en forutsetning for å sikre fremtidige arbeidsplasser.

Plattformen er tydelig på at samarbeid mellom det private og offentlige er viktig for å finne de beste løsningene, og at IKT-Næringen er avgjørende for at vi skal lykkes med de store prosjektene til den nye Regjeringen.

Regjeringens ambisjoner for omstilling er ikke mulig uten optimal utnyttelse av kritisk IKT-kompetanse i Norge. Her vil bruk av spesialister og konsulenter, i kombinasjon med lokal kompetanse, være avgjørende for å lykkes. Dette vises også i det regjeringen skriver: «For å sikre en bærekraftig og effektiv offentlig sektor må den ta opp i seg utviklingen av ny teknologi. Digitalisering må være kjernekompetanse i det offentlige, og må skje i partnerskap med privat sektor for å bidra til å bygge nye vekstnæringer.”

Vi er på full fart inn i en kompetansekrise, og uten at vi klarer å utnytte ressursene, utdanne flere, samt tiltrekke oss mer utenlandsk kompetanse, vil resultatet blir dårligere innbyggertjenester, lavere produktivitet og økonomisk vekst.

Vi er derfor særlig fornøyd med at Regjeringen vil trappe opp tallet på nye studieplasser innen realfag og IKT, systematisk stimulere til videre og etterutdanning, samt se på opsjonsberskatningen så ansatte lettere kan ta del i verdiskapningen.

Vi støtter videre regjeringens ambisjon om å gjøre tilgangen til høykapasitets internett til en rettighet for alle, samt ambisjonene om å sikre at alle husstander skal ha tilgang til høyhastighetsbredbånd innen 2025.

Regjeringserklæringen inneholder videre en rekke konkrete forslag til hvordan utvikle Norge som ny industrinasjon basert på kunnskap og teknologi.

IKT-Norge og våre medlemmer vil invitere Regjeringen til samarbeid for å meisle ut veien videre for hvordan norsk IKT-næring best mulig kan bidra til at Regjeringen lykkes med å realisere teknologi-potensialet plattformen hviler på.

Øyvind Husby, administrerende direktør i IKT-Norge

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap