Edtech-forum

EdTech, Kompetanse, Statsbudsjett

IKT-Norges Edtech-forum jobber spesielt med rammebetingelser, velfungerende marked for læringsteknologi i Norge og globale eksportmuligheter. Forumet arbeider også med digital kompetanse for lærere og utdanningsledere, infrastruktur og digitale læremidler.

Norsk edtech er i sterk vekst – det er høy aktivitet, og næringen får stor anerkjennelse internasjonalt. På kort tid har denne næringen rukket å telle over 80 norske selskaper med godt over 200 millioner brukere i hele verden.

IKT-Norges Edtech-forum jobber spesielt med rammebetingelser, velfungerende marked for læringsteknologi i Norge og globale eksportmuligheter. Forumet arbeider også med digital kompetanse for lærere og utdanningsledere, infrastruktur og digitale læremidler.

 

Målsetting

  • Styrke de globale eksportmulighetene for norske Edtech-selskaper.
  • Utvikle møteplasser og samarbeidsflater for dialog med lokale og nasjonale myndigheter knyttet til utvikling og bruk av digitale læremidler.
  • Sikre norske edtech-selskaper forutsigbare rammebetingelser.

Bakgrunn

  • Edtech gir mulighet for læring uavhengig av tid, sted, plattform og rom. Med edtech-løsninger kan læring organiseres smartere og gjøres mer motiverende, tilpasset hver enkelt, og gi alle mulighet til å lykkes med å få nødvendig kunnskap og kompetanse.

 

Fokusområder 

  1. Videreutvikle offentlige støtteordninger som f.eks. «Den digitale skolesekken»
  2. Sikre at ikke offentlige myndigheter etablerer egne digitale løsninger der hvor det allerede er et velfungerende privat marked.
  3. Styrket samarbeid mellom forskningsmiljøer og utviklere av digitale læremidler.
  4. Rettferdige konkurransevilkår
  5. Universell utforming av digitale læremidler
  6. Skatte- og avgiftsspørsmål, bl.a. knyttet til etter- og videreutdanning og avskrivningssatser for elektroniske driftsmidler.

 

IKT-Norge er initiativtager og partner i Oslo Edtech Cluster, et prosjekt som ble etablert for å styrke arbeidet med markedsaktiviteter, forskning og bruk av norsk læringsteknologi. Prosjektet er fra februar 2020 integrert inn i IKT-Norges Edtech-forum, som brukes som diskusjonspartner for nasjonale og lokale myndigheter i forhold til det politiske rundt bruk av edtech.

 

Forumet er åpent for alle medlemmer  og er en møteplass for edtechnæringen og for å samle innspill til relevante myndigheter.

Informasjon om neste møte finner du under arrangementer.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap