AV-forum

Kompetanse, Offentlige anskaffelser

AV-selskapene sitter på unik kompetanse, som man samlet sett ikke har vært gode nok til å formidle. IKT-Norges AV-forum er et samlingspunkt for AV-næringen med hensikt å samle og styrke bransjen.

Målsetting

  • Styrke, profesjonalisere og samle AV-bransjen
  • Synliggjøre AV-selskapene

 Bakgrunn

  • AV-selskapene sitter på unik kompetanse, som man samlet sett ikke har vært gode nok til å formidle.

  

Fokusområder

  1. Eget AV-løp inn under serviceelektroniker-faget. Dette er viktig for å sikre tilgang til riktig kompetanse og redusere kostnader med egen opplæring og rekruttering.
  2. Videreutvikle standardavtale for AV-leveranser og prosjekter.
  3. Sikre at offentlige anbud ikke hindrer innovasjon i bransjen. 
  4. Drive opplæring mot kundene slik at tjenester verdsettes og betales for.
  5. Følge opp ulike normer og bestemmelser knyttet til EU-reguleringer

 

Forumet er åpent for alle medlemmer som er interessert i AV. Vi skaper en møteplass for kompetanseutveksling, samt samle innspill til relevante myndigheter.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap