Look to Finland

Kommentarer og analyser | 30. desember 2020

Eksport, Kompetanse, Studieplasser

Norge er et av landene i verden med størst rikdom og høyest levestandard. Vi er dermed også landet som kan få den største nedturen av alle – hvis vi ikke lykkes med omstillingen.

Norges velferdsmodell er truet

Oljedrevet verdiskapning har vært avgjørende for Norges vekst og velstand de siste årene. Men oljealderen går mot slutten. Og det går langt raskere enn de fleste av oss forutså for kort tid siden.

Samtidig ser vi at flere piler går feil vei. Norge har et stort behov for økt eksport, men taper i stedet markedsandeler. Norges eksport, utenom olje og gass, har mistet nær halvparten av sine eksport markedsandeler de siste 20 årene, både i volum og verdi.

Vi trenger mer IKT-kompetanse, men taper også her sammenlignet med andre land. Norge står derfor overfor krevende og omfattende omstillinger ved inngang til 2021. Vi må lykkes med omstilling av offentlig sektor for å opprettholde velferdsnivået og få bedre tjenester til befolkningen ut av hver krone. Og vi må lykkes med etablering av nye industrier som erstatter eksportinntekter fra oljesektoren. Samtidig skal vi over til et nullutslippssamfunn.

Kritisk kompetansemangel hindrer Norges omstillingsevne

Et godt eksempel på hva Norge bør gjøre for å å tiltrekke seg kritisk kompetanse, ser vi nå i Finland. Der har myndighetene finansiert et program hvor utenlandsk arbeidskraft med familier kan teste ut Finland i 90 dager. Hele familier tilbys gode økosystemer med inspirerende jobbmiljøer, barnehageplasser og en annen mulighet for livskvalitet enn mange andre land kan tilby. Interessen er formidabel, og over 5000 personer har søkt.

Det er ikke et tiltak som vil løse Norges situasjon, men er serie godt planlagte tiltak forankret i en tydelig strategi som konkret viser hvor vi skal satse. Vi må etablere nok fullfinansierte IKT-studieplasser, systematisere etter- og videreutdanningen og i tillegg tiltrekke oss talenter fra utlandet. Og for å lykkes med eksport må vi ha tilgang til kompetanse og kapital. Mange land lanserer nå nye og mer proaktive virkemidler i form av finansieringsløsninger og spisset rådgivning for å fremme sine eksportbedrifter. Norge må gjøre det samme.

Denne kommentaren ble opprinnelig publisert på e24.no 30. desember 2020.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap