Taper Norge i det digitale kappløpet?

Nyheter | 6. januar 2021

Kompetanse

Behovet for IKT-kompetanse er stadig økende. Sammen med seks andre IKT-organisasjoner vil IKT-Norge få overlevert et kunnskapsgrunnlag som beskriver tilbudet og etterspørselen av IKT-kompetanse fram mot 2030.

Statsminister Erna Solberg vil delta i dialog om rapporten.

– Teknologi er svært viktig for produktiviteten i alle virksomheter, og konsekvensen av manglende tilgang på relevant kompetanse er at Norge får offentlige tjenester med dårligere kvalitet til innbyggerne,eller mindre produksjon, sier IKT-Norges administrerende direktør Øyvind Husby.

De syv viktigste arbeidslivs- og interesseorganisasjonene for IKT i Norge; EL og IT, NITO, Negotia, Tekna, Digital Norway, Abelia og IKT-Norge har gått sammen om å kartlegge tilbudet av og etterspørselen etter IKT-kompetanse fram mot 2030.

– Våre medlemmer opplever å måtte nedskalere sine ambisjoner, vekst og tilpasse sine planer når de ikke får tak i riktig IKT-kompetanse. Dette gir betydelig bortfall av verdiskaping og arbeidsplasser i Norge. Vi ser det som særs viktig å få oppdaterte fakta på bordet, slik at utfordringen kan møtes med relevante politiske grep.

På arrangementet vil statsminister Erna Solberg får overrakt rapporten og delta i dialog om det ferske kunnskapsgrunnlaget.

Fra næringslivet vil blant andre Petter Furberg, adm.dir. i Telenor Norge og Tonje Sandberg, adm.dir. i Accenture delta i samtale med Shazad Rana, teknologidirektør i Microsoft. Vi vil også få høre tillitsvalgtes refleksjoner om temaet.

– Mindre teknologibruk eller dårligere oppgaveløsing innenfor IKT vil svekke produktivitetsutviklingen i samfunnet som helhet og gi en lavere vekst i verdiskaping enn hva som ellers vil være tilfelle. Derfor er vi glade for å bidra til en offentlig debatt om hvilke konsekvenser mangel på IKT-kompetanse vil få, avslutter Husby.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap