Advokatfirmaet Hjort blir medlem av IKT-Norge

Nyheter | 12. januar 2021

Kompetanse, Medlem

Hjort er et anerkjent og moderne advokatfirma med lange tradisjoner.

Informasjon- og kommunikasjonsteknologi spiller en stadig større rolle for de fleste virksomheter, i økende grad også advokatbransjen, og Hjort har et særlig fokus på IKT-rettslige spørsmål. Hjort blir nå medlem av IKT-Norge for å komme enda tettere på de saker som opptar IKT-bransjen.

Advokatfirmaet Hjort teller rundt 80 advokater, og har et av landets ledende juridiske fagmiljøer innen teknologi, digitalisering og telekommunikasjon. Hjort tilbyr også generelle forretningsjuridiske tjenester innen eksempelvis selskapsrett og kontraktsrett, og har en av landets største og mest anerkjente arbeidsrettsavdelinger. Flere av advokatene har lang fartstid i IKT-bransjen.

IKT som satsingsområde

Gjennom medlemskapet i IKT-Norge ønsker Hjort å delta i diskusjonene knyttet til rammebetingelsene for bransjen, enten det dreier seg om regulatoriske spørsmål eller bruk og utforming av ulike standardavtaler.

Kristin Veierød, advokat og partner i Hjort. Foto: Einar Aslaksen

«IKT-relatert rådgivning er et av våre satsingsområder. Rammevilkårene for IKT-bransjen er viktig for våre kunder, og dermed også for oss. Medlemskapet i IKT-Norge gir oss muligheter til å motta impulser fra bransjen på et tidlig tidspunkt, samt å selv delta aktivt i debatten der det er naturlig for oss.»,  sier Eivind Grimsø Moe og Kristin Veierød, partnere i Hjort med særlig fokus på IKT-relaterte rettsområder.

De mener det nok er et stykke igjen til advokatfirmaer flest vil omtale seg selv som «teknologiselskap som yter advokattjenester». Samtidig er det klart at IKT-baserte hjelpemidler blir stadig viktigere også for advokatfirmaer, og Hjort er stadig på utkikk etter digitale verktøy som kan forbedre kvaliteten på tjenestene eller effektivisere arbeidsprosesser. De ser også for seg at det kan skje mye her i tiden fremover.

Teknologiutviklingen løper foran den rettslige utviklingen

Når det gjelder IKT-rettslige problemstillinger råder de bransjen til å være bevisst på hvilke regler som gjelder:

«Det skjer mye i IKT-retten, både nasjonalt og internasjonalt, og det som tidligere var bransjespesifikke problemstillinger gjelder stadig flere virksomheter. Teknologiutviklingen løper ofte foran den rettslige utviklingen, og skaper nye juridiske problemstillinger. Noen ganger møter man absolutte hindre i rettsreglene, men langt oftere er det snakk om å plassere ny teknologi i riktig rettslig kontekst, eller å tilnærme seg situasjonen litt annerledes, for å få teknologi og rettsregler til å fungere sammen.»

Eivind Grimsø Moe, advokat og partner i Hjort. Foto: Einar Aslaksen

De fremhever særlig firmaets kompetanse innenfor tvisteløsning.

«Vi ser at tvister i IT-prosjekter forekommer hyppig, selv om andelen tvister for domstolene relativt sett nok er lavere enn for sammenlignbare bransjer. Vi ser også mange tvister knyttet til regulatoriske spørsmål, kanskje særlig innenfor ekomsektoren, og i økende grad knyttet til personvern og informasjonssikkerhet. Vi har et av Norges mest anerkjente miljøer for tvisteløsning, enten man er i eller utenfor domstolene. Vi har også stor nytte av tviste- og rettssalserfaringen i vår generelle rådgivning, da erfaringene fra domstolen ofte er egnet til å belyse hvor skoen trykker i ulike sammenhenger.»

Viktig å være klar over rettslige rammebetingelser

Når de skal beskrive egen arbeidshverdag, sier de følgende:

«Vår rådgivning har alltid som målsetting å forstå kundens behov, se kundens muligheter, forenkle kundens valg og tilføre verdi gjennom faglig styrke og bransjeforståelse. Avhengig av situasjonen er vi kundens våpendrager, rådgiver, diskusjonsparter eller en hånd å holde i. Det krever forståelse både av regelverket, aktørene og ikke minst den konkrete situasjonen, men det er også det som gjør det gøy for oss å gå på jobb hver morgen.»

De råder virksomheter som har behov for advokattjenester til å involvere dem tidlig i prosessen:

«Vår erfaring er at mange venter for lenge med å involvere advokat. Det begrenser også vårt handlingsrom når vi først kommer inn, og man kan risikere både tapte muligheter og merkostnader. Det er viktig å være klar over rettslige rammebetingelser når man utvikler eller tar i bruk ny teknologi, og det er ofte også nyttig å få en utenforståendes syn på saken.»

 

Medlemmer som ønsker å diskutere IKT-rettslige temaer, eller å benytte seg av Hjorts tjenester, er velkommen til å ta kontakt for en uforpliktende samtale:

Eivind Grimsø Moe – egm@hjort.no – 91 12 03 55

Kristin Veierød – kv@hjort.no – 91 80 08 33

Du kan også lese mer om fordelene Advokatfirmaet Hjort kan tilby deg som medlem her

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap