CEO-forum

Bærekraft, Cybersikkerhet, digital grunnmur, Kompetanse, Skatter og avgifter

CEO-forum samler topplederne i våre medlemsbedrifter til arrangement hvor de møter de fremste innen politikk, akademia og offentlig forvaltning for oppdatert kunnskap om aktuelle saker.

Målsetting

  • Gi oppdatert kunnskap til topplederne i våre medlemsbedrifter på aktuelle saker og problemstillinger spesielt knyttet til offentlig forvaltning og politikk.
  • Skape et treffpunkt hvor toppledere kan utveksle erfaring, synspunkter og finne mulige samarbeidsløsninger.

Bakgrunn

  • CEO-forum samler topplederne i våre medlemsbedrifter til arrangement hvor de møter de fremste innen politikk, akademia og offentlig forvaltning for oppdatert kunnskap om aktuelle saker i tillegg til å være en mer uformell kontaktarena for utveksling av erfaring og samarbeidsmuligheter. 

 

Fokusområder

  1. Cybersikkerhet
  2. Kompetanse
  3. Digital infrastruktur
  4. Bærekraft
  5. Eksport
  6. Internasjonalt samarbeid
  7. Skatte- og avgiftspolitikk

  

Forumet er åpent for topplederne i våre medlemsbedrifter.

 

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap