Kom enda nærmere hverandre. Norge og USAs tek-næringer etter vellykket kronprins-besøk.

Nyheter | 22. april 2024

Bærekraft, Cybersikkerhet, Digitalisering, Kompetanse, Kunstig intelligens, Skatter og avgifter

Både politikere og næringslivsfolk hadde noe å lære i USA. De første må legge bedre til rette, de siste må gasse mere på. IKT-Norge var medarrangør for en svært vellykket kronprinstur.

 

Kronprins Haakon åpnet den norsk-amerikanske business-festivalen

Etter en uke på USAs vestkyst, med besøk i teknologi-regionene Seattle og San Francisco, må vi få si at delegasjonsturen fra Norge var en stor suksess. Mer enn 200 deltakere fra Norge, og totalt over 1500 mennesker som deltok i arrangementet.

For IKT-Norge bekrefter turen nok en gang at samarbeidet mellom Norge og USA er en av de viktigste internasjonale hjørnesteinene for norsk teknologi. Samarbeidet har ført til velstand for landet og virksomhetene våre i stor grad. Denne turen var et viktig bidrag til å styrke dette solide forholdet og åpner opp for enda mer samarbeid mellom Norge og USA.

IKT-Norge var med i mottakelses-komiteen på Microsofts hovedkvarter i Seattle.

 

Kronprins Haakon som sto i bresjen for besøket på en imponerende måte. Vel forberedt, pålest og interessert, samt med gode refleksjoner.

Vil vil takke alle våre norske bedrifter for det gode samarbeidet, spesielt til representantene fra Microsoft, Amazon Web Services (AWS), Google og ServiceNow.

Besøkene på deres hovedkvarter ga nye innblikk og inspirasjon, både på det teknologiske plan, men også på det «mind-settet» som skal til for å vokse som bedrift.

Statsråd, kronprins og næringslivsledere på vei inn til Microsoft.

 

I tillegg til å styrke samarbeidet, benyttet IKT-Norge anledningen til å ta opp rammebetingelser for norsk næringsliv med norske regjeringsmedlemmer. Spesielt om innstrammingene i exit-skatten som rammer tek-grundere. Disse innstrammingene kan ha en negativ effekt på norsk tek-bransje og hindre vekst og innovasjon. IKT-Norge mener det er viktig å ha et skattesystem som fremmer gründerskap og investeringer i teknologi.

 

Mer datakraft er det som trengs. Groq-sjef Jonathan Ross i samtale med Øyvind Husby.

Groq er en av bedriftene som jobber med å effektivisere ytelsen på datamodeller. Vi fikk en imponerende demonstrasjon av hvor fort en språkmodell kan respondere. Groq-sjef Jonathan Ross sitt råd til norske myndigheter og selskaper er å jobbe med å øke datakraften. Han og flere andre mener Norge har et konkurransefortrinn her, med mye ren energi og kjølig klima.

 

Jensen Huang med NVIDIAs nyeste datamaskin

En av de største kjendisene i KI-verdenen er Jensen Huang. På besøk hos hans NVIDIA var det også effektiv og kraftige datamuskler som sto i fokus.

Jensen Huang viste fram en kraftpakke av en maskin, som kan prosessere mange ganger raskere enn det som før har vært på markedet fra dem.

 

På Google X fikk vi spennende innblikk i tekningen rundt innovasjon og utprøving av ny KI-teknologi.

Spennende omvisning på Google X

The Moonshot Factory kaller de seg i Google X. Filosofien var at ingen oppgave er umulig, at man sikter etter høy gevinst og samfunnsnytte.

 

Amazons grønne lunge i Seattle

Amazon (AWS) hadde satt av en hel dag til å inspirere gjestene. Både med omvisning på «the Spheres» og med innlegg om en fascinerende bedriftskultur.

 

IKT-Norges Øyvind Husby holdt innlegg hos Amazon.

Vår egen Øyvind Husby la vekt på historiske bånd mellom Norge og USA i sitt innlegg. Han startet med å fortelle om «the Washington-Moscow Hotline»

En samtale på denne direktelinjen i 1967 mellom USA og Sovjetunionen forhindret trolig en ny verdenskrig.

«Direktelinjen mellom Washington og Moskva ble et av de mest kjente kommunikasjonssystemene på toppnivå i moderne historie. Etablert i 1963 etter Cubakrisen for å forhindre atomkrig og katastrofe på grunn av manglende kommunikasjon, ble det krypterte kommunikasjonssystemet utviklet i Norge av selskapet STK (Standard Telefon & Kabelfabrikk).

Dette er bare ett av mange eksempler på avgjørende samarbeid mellom norsk og amerikansk teknologiindustri som har påvirket verdenshistorien. Og det er en historie om hvordan ny teknologi brukes for å skape dialog og forståelse, og for noe godt for samfunnet.»

Trykk på videobildene! Da hører du mer om hva vi tok med oss hjem fra USA-besøket.

 

 

 

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap