Nytt år – men ikke blanke ark!

Kommentarer og analyser | 23. desember 2021

Bredbånd, Cybersikkerhet, EdTech, Eksport, Grønt skifte

Når vi snur oss i det vi går inn i et nytt år, ser vi at Norge er et av landene som har klart seg best gjennom pandemien. Når andre land stenger ned samfunnet, stopper hele samfunnet opp. Når Norge stenges ned, drives hovedfunksjonene i samfunnet videre på tusenvis av hjemmekontorer.

Hvor mye som skyldes teknologi, systemer, kultur, kompetanse, dugnadsånd, eller en unik (digital) tillit, vet vi ikke. Men det er helheten som har vært avgjørende, og teknologien vi representerer har vært en viktig forutsetning. 

Samtidig som informasjonsteknologien har spilt en nøkkelrolle det siste året, er dette lite i forhold til behovet for ny bruk av ny teknologi fremover. 

  1. 500 000 nordmenn har fremdeles ikke tilgang til høyhastighets-internett.
  2. Mange barn går på skoler uten tilstrekkelige digitale læremidler.
  3. Offentlig sektor har et stort omstillingsbehov.
  4. Norsk fastlands-eksport er svekket
  5. Vi utsettes for stadig mer alvorlige cyberangrep.
  6. Til tross for utstrakt bruk av ny teknologi – stiger klimautslippene – og FN melder rød-alarm for menneskeheten. 
  7. Halvparten av teknologien vi trenger for å lykkes med nullutslipp i 2050 – er enda ikke er funnet opp eller implementert. 

Det er derfor positive signaler fra vår nye digitaliseringsminister Bjørn Arild Gram i Digi.no 21. desember: – Det er ikke stor partipolitisk uenighet på dette feltet. Det er jobbet godt med dette, og den forrige regjeringen satte i gang et viktig arbeid. Men ambisjonsnivået skal opp, vi har varslet et taktskifte. Vi må gjøre mye mer, sier Gram. 

Vi trenger nå virkelig et taktskifte, og ser frem til dialog med ministeren. Vi trenger en styrket satsing på infrastruktur, utdanning, etterutdanning, forskning og bedring av øvrige rammebetingelser som gjør at næringslivet lykkes med nye store investeringer i innovasjon og teknologi på et helt annet nivå enn tidligere. 

Samfunnet kommer til å bli endret de neste fire årene på grunn av den teknologiske utviklingen. 

Data- og programutvikling vil drive den nye økonomien og de nye løsningene, ikke stål og betong. Vi må redefinere Norge som industrinasjon.

Ved inngangen til 2022 må de som nå går på vakt for Norge, ha en tydelig plan for hvordan teknologi skal være en drivkraft for å skape det samfunnet vi ønsker. 

Ved inngangen til 2022 finnes det ikke lederskap – uten IKT-lederskap. Og du kan ikke være politiker i Norge – uten også å være IKT-politiker. 

Ved inngangen til 2022 må vi ha ambisjoner om å jobbe enda mer målrettet, og samarbeide bredere og bedre på tvers av bransjer, profesjonener, næringsliv, offentlig sektor og akademia. 

Vi i IKT-Norge ønsker alle en riktig god jul – og ser frem til samarbeid i 2022.

Sammen skal vi gjøre en forskjell. Sammen skal vi forme fremtiden!

Øyvind Husby
Adm.dir. IKT Norge

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap