Datatilsynet lanserer rapport fra sandkassa: Kunstig intelligens i skolen (AVT2)

Nyheter | 13. januar 2022

EdTech, Kunstig intelligens

SLATE inviterer til seminar om læringsanalyse (kunstig intelligens) i skolen. Her vil Datatilsynet, KS og Oslo kommune ved Utdanningsetaten, presentere sluttrapporten for Datatilsynets sandkasse om AVT2-prosjektet.

– Med økende bruk av digitale verktøy og kunstig intelligens i skoler øker behovet for kunnskap om innsamling av data og personvern. Derfor er vi glade for SLATES seminar sier Line Gaare Paulsen, direktør for kompetanse og utdanning i IKT-Norge.

Tid: ​​16. Februar, kl. 10:00-14:00

Del 1:
Webinar om Læringsanalyse og kunstig intelligens i utdanning

*DEL 2:
Lansering av Datatilsynets sluttrapport om kunstig intelligens «Aktivitetsdata for vurdering og tilpassing i grunnopplæringen (AVT)».

Prosjektet er del av Datatilsynets regulatoriske sandkasse.
SLATE, Datatilsynet, KS og Oslo kommune ved Utdanningsetaten.

Erfaringene som aktørene har gjort i Datatilsynets sandkasse er relevant for alle som jobber med digitaliseringen i skolen. Leverandører av læringsteknologi, nasjonale myndigheter, personvernombud, digitaliseringsrådgivere i skolesektoren vil spesielt ha nytte av å få innsikt i prosjektet.

*Dagsorden – del 2:

12:00 – 12:20
Hva er sandkassen og hvorfor var det viktig med AVT-prosjektets deltakelse?

Andreas Jensen Gjellesvik (Datatilsynet)
Kristin Weidemann Wieland (KS)
​12:20 – 13:00
Kort presentasjon av AVT-prosjektet og læringsanalysesystemet MittFagkart
Barbara Wasson 
( SLATE, UiB)

Sandkasseprosjektet har vært inndelt i tre delmål, hvor vi har utforsket:

1. Rettslig grunnlag. Om det rettslige grunnlaget for behandling av elevenes aktivitetsdata oppfyller kravene i personvernforordningen. Hvis ikke: hva må til for å oppfylle kravene?2. Elevens personvern. Hvilke konsekvenser kan læringsanalysesystemet ha for elevenes personvern? Hva må de ansvarlige ta hensyn til for å ivareta personvernet til elevene?

3. Åpenhet. Hvordan man kan gi informasjon om læringsanalysesystemet til de som skal bruke det (lærere, elever og foresatte)? Hva må det informeres om, og hva bør informeres om?‍

Andreas Jensen Gjellesvik  (Datatilsynet, Prosjektleder Sandkasse)
Malgorzata Agnieszka Cyndecka  (Juridiske Fakultetet & SLATE, UiB)
Brian Jørgensen (UDE, Oslo Kommune)

13:00 – 13:10

Pause – mulighet for å sende inn spørsmål

13:10 – 13:50

PANELSAMTALE med prosjektdeltakerne

Moderator: Arild Opheim (Datatilsynet)

Lene Karin Wiberg (KS, prosjektkoordinator for AVT i Sandkassen)
Brian Jørgensen (Oslo kommune)
Kari Laumann (Datatilsynet)
Miriam Karlsen (Datatilsynet)
Malgorzata Agnieszka Cyndecka (UiB)
Barbara Wasson (UiB)

13:50 – 14:00
Oppsummering
Barbara Wasson (UiB)

——————————————————–
Program og linken til webinar
 finner du her.
Påmelding
finner du her.

 

Fakta:

Datatilsynets regulatoriske sandkasse gir råd om kravene personvernreglene stiller til utvikling og bruk av kunstig intelligens som tar i bruk personopplysninger. analysere elevers data fra ulike læringsverktøy, for å hjelpe lærer i å tilpasse undervisning og vurderingsarbeidet. Du kan lese mer om sandkassen her.

AVT2 – et pilotprosjekt i Datatilsynets regulatoriske sandkasse
Et av fire pilotprosjekter i Datatilsynets regulatoriske sandkasse er KS-prosjektet AVT2. AVT2 står for “Aktivitetsdata for vurdering og tilpasning” og er i utgangspunktet et forsknings- og utviklingsprosjekt som skal belyse de utfordringer og muligheter som utdanningssektoren står overfor ved bruk av elevenes aktivitetsdata i læringsanalyse. 

I prosjektet ser man på hvorvidt sammenstillingen, analysealgoritmen og visualisering av data og metadata fra læringsaktiviteter er etisk forsvarlig og ivaretar sentrale personvernsprinsipper.

AVT2 – Oslo kommune
– AVT2-prosjektet er todelt, og viser på den ene siden utfordringer og muligheter ved bruk av læringsanalyse i utdanningssektoren. Samtidig jobber blant annet Oslo kommune med en ny forretningsmodell for innkjøp av digitale læremidler, som en del av AVT2-prosjektet.

SLATE, Centre for the Science of Learning & Technology, ble opprettet av Kunnskapsdepartement i 2016. Senteret skal bidra til kunnskaps- og kompetanseheving i utdanningssektoren rundt bruk av elev- og studentdata.

KS – Kommunenes interesseorganisasjon har som mål at AVT2 skal gi mer tilpasset undervisning med læringsanalyse og skreddersydde undervisningsopplegg for hver enkelt elev, basert på elevens nåværende kunnskap og tidligere prestasjoner.


Om AVT-prosjektet generelt:

Læringsanalyse i skolen – KS

Om AVT i sandkassa:

KS | Datatilsynet

Undersøker viktige prinsipielle grenser for bruk av elevers data i læringsanalyse – KS


Om Sandkassa generelt:

Sandkassesiden | Datatilsynet

Om foredragsholdere:

Del 1

Barbara Wasson er direktør ved SLATE og Professor ved Institutt for Informasjons- og medievitenskap, ved Universitet iBergen. Hun har en PhD i kunstig intelligens innen utdanning/læring fra Canada og har vært involvert i forskning innen teknologistøttet læring siden 1983 og har undervist i kunstig intelligens innen utdanning/læring siden 1995. Hun har over 200 publikasjoner om Technology Enhanced Learning. Gjennom SLATE er hun involvert i flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter innen læringsanalyse og bruk av kunstig intelligens innen utdanning. Hun er medlem avEkspert Gruppen for læringsanalyse og er medlem av Council of Europe EkspertGruppen for KI i Utdanning.

Malgorzata Agnieszka Cyndecka er førsteamanuensis ved Juridisk fakultetet, Universitet i Bergen og en ekspert på personvern/GDPR. Med sin juridiske kompetanse bidrar hun SLATE i analyse av personvernrettslige utfordringer gjennom bruk av algoritmer for å analysere elevers personopplysninger anvendt for tilpasset undervisning. I forbindelse med Datatilsynets Sandkasse for Kunstig Intelligens har hun skrevet grunnlagsdokumentet for bruk av adaptive systemer i skoler i Norge.

Lene Karin Wiberg, spesialrådgiver, KS. Hun har jobbet I KS siden 2019 med digitalisering i utdanning og oppvekstområdet. Hun har erfaring med dette området på nasjonalt nivå siden2011 i det tidligere Senter for IKT i utdanningen og Utdanningsdirektoratet.Lene Karin er utdannet master i IT fra Høgskolen I Narvik. Hun er prosjektskoordinator for AVT i Sandkassen.

Del 2

Kristin Weidemann Wieland, Områdedirektør Forskning, innovasjon og digitalisering, KS.

Kari Laumann, 
Datatilsynets seksjonssjef for utredning, analyse og politikk (UAP), og programleder for sandkasse.

Andreas Jensen Gjellesvik, Teknolog og prosjektleder i Datatilsynets sandkasse.

Arild Opheim, Seniorkommunikasjonsrådgiver, Datatilsynet.

Miriam Karlsen, Juridisk seniorrådgiver, Datatilsynet

Brian Jørgensen, Fagkonsulent i Utdanningsetaten Oslo kommune, seksjon for læringsteknologi.

Lene Karin Wiberg, Spesialrådgiver, KS

Malgorzata Agnieszka Cyndecka, 
Førsteamanuensis ved Juridisk fakultetet, Universitetet i Bergen.

Barbara Wasson, 
Professor & Direktør ved Centre for theScience of Learning &Teknologi, Universitetet i Bergen.

 

Ta kontakt med oss
– Vi i IKT-Norge jobber gjennom vårt
Edtech-forum med å gi innspill til aktørene i AVT2-prosjektet om blant annet hvordan den nye forretningsmodellen for innkjøp av digitale læremidler bør innrettes. Selskaper som er interesserte i å vite mer om AVT2 er velkomne til å ta kontakt, sier Gaare Paulsen.

 

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap