Kompetansepåfyll må lønne seg

Nyheter | 2. oktober 2023

Digitalisering, Kompetanse, Skatter og avgifter

For kort tid siden varslet regjeringen at de ønsker å satse på nye bransjeprogram for å øke kompetansen innen informasjonssikkerhet og IT. IKT-Norge mener programmet er bra, men at flere tiltak må innføres for å få bukt med kompetansegapet.

IKT-Norges administrerende direktør mener regjeringens kompetansepolitikk er ulogisk.

IKT-Norge mener at de nye bransjeprogrammene er et godt tiltak, men at det må gjøres mer for å få has på kompetansemangelen i IT-næringen.

IKT-Norges administrerende direktør, Øyvind Husby peker spesielt på omskoleringspolitikken til regjeringen som han mener er kompetansefiendtlig. – Dersom du er en oljeingeniør som ønsker å omskolere deg til å jobbe med IT, skattlegges du om arbeidsgiver betaler for utdanningsløpet, sier IKT-Norge-sjefen. Etterutdanner du deg som oljeingeniør er det imidlertid ikke skattepliktig. –Det er både ulogisk og et hinder for både omstilling og tetting av kompetansegapet.

Ber om flere tiltak

Bransjeorganisasjonen var hos næringsministeren i fjor der de ba om flere IKT-studieplasser, og at det ble lagt bedre til rette for utenlandskompetanse og videre- og etterutdanningsprogrammer.

– Summen av alt dette er viktig, men vi mener det også må legges til rette for andre tiltak for næringslivet, sier Huseby og fortsetter:

– Spesielt viktig er det at ansatte utenfor programmet ikke fordelsbeskattes når arbeidsgiver betaler for videreutdanning. I tillegg bør virksomhetene få skattemessige fradrag når ansatte omskoleres. Dette er tiltak regjeringen med fordel kunne innført så fort som mulig.

– Praksis i dag er at man faktisk blir straffet om man velger å omstille seg, sier han.

 

Les mer hos digi.no

 

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap