IKT-Norges medlemmer finansierer en stor del av velferden

Kommentarer og analyser, Nyheter | 27. februar 2024

Digitalisering, Kunstig intelligens, Statsbudsjett

IKT-Norges medlemmer har stor betydning for utviklingen av Norge. Ikke bare er det våre medlemmer som bygger alle fiber-nettene, mobilnettene og datasentrene i Norge. Våre medlemsbedrifter bidrar i tillegg med store pengesummer inn i statskassa, og dermed til velferd og trygghet for deg og meg.

Ønsker en bredere debatt. Administrerende direktør Øyvind Husby i IKT-Norge mener debatten om digitalisering i Norge er for smal.

IKT-Norges medlemmer har stor betydning for utviklingen av Norge. Ikke bare er det våre medlemmer som bygger alle fiber-nettene, mobilnettene og datasentrene i Norge. Det er våre medlemmer som  utvikler og drifter kritiske systemer innen skole, helse, forsvar, bank og finans, olje og gass og offentlig forvaltning. Og våre medlemmer er ansvarlige for å levere medieplattformer for kommunikasjon, og for å avverge millioner av  dataangrep mot det norske samfunnet hver dag,

Dessuten kommer det fram på nytt gjennom statsbudsjettet for i år, at våre medlemmer bidrar til store pengesummer inn i statskassa, og dermed til velferd og trygghet for deg og meg.

30 milliarder inn i budsjettet

Gjennom NBIMs investeringer i teknologiselskaper bidrar selskaper som er medlemmer av IKT-Norge med over 30 mrd. kroner av “oljepengebruken” i statsbudsjettet for 2024. Det finansierer for eksempel hele budsjettet til politiet og rettsvesenet i Norge. Eller hele kulturbudsjettet (24,5 mrd.), hele jernbanebudsjettet (nesten) (32,3 mrd.), eller hele klima- og miljøbudsjettet (KLD) (23,3 mrd.) for å ta noen eksempler. 

Det siste året har IKT-Norges medlemmer også investert tungt i utvikling av kunstig intelligens, som igjen vil skape nye arbeidsplasser, nye løsninger og enorme verdier for samfunnet. Millioner av mennesker som er kunder av våre selskaper jobber nå langt mer effektivt for å løse samfunnets store og små utfordringer. Denne verdiskapningen for samfunnet,  gjenspeiles i en kraftig verdiøkning i aksjekursene til disse selskapene.

Norge er langt fremme i bruken av kompetansen og tjenestene til våre medlemmer, men i tillegg, som eneste land i verden, får Norge også denne verdiskapningen tilbake gjennom de direkte investeringene vi har i de samme bedriftene gjennom Oljefondet.

Norge er langt fremme i bruken av kompetansen og tjenestene til våre medlemmer

Mer enn mobilforbud i skolen

IKT-Norges medlemmer bidrar med stor verdiskapningen i dag, men enda  viktigere er de enorme mulighetene og kunnskapen våre medlemmer har for å løse de store utfordringer vi vil møte i år som kommer. Derfor må teknologi og teknologiutvikling få en mye større plass både på den politiske dagsordenen og i mediebildet.  Hvordan vi tar i bruk teknologi til vårt felles beste er en langt større og viktigere diskusjon enn mobilforbud i skolen og forholdet mellom skjerm og bok. For all del: Viktige og riktige diskusjoner det også, men de må settes inn i riktig kontekst. 

Vi må også diskutere hvordan Norge rigger seg for å sikre riktig kompetanse, større investeringer og raskere utvikling og bruk av teknologi i Norge. Ikke for at børskursene skal stige, men for at vi skal klare å løse de store oppgavene som ligger foran oss.

 

Les også: IKT-Norges medlemmer bidrar med 30 mrd. kroner i statsbudsjettet for 2024

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap