IKT-Norges medlemmer bidrar med 30 mrd. kroner i statsbudsjettet for 2024

Nyheter | 22. februar 2024

Medlem, Statsbudsjett

Gjennom oljefondets investeringer i teknologiselskaper bidrar selskaper som er medlemmer av IKT-Norge med over 30 mrd. kroner av totalsummen av “oljepengebruken” i statsbudsjettet for 2024. Det finansierer hele budsjettet til politiet og rettsvesenet i Norge.

Statsbudsjettet for 2024 finansieres med et stort bidrag fra IKT-Norges medlemsbedrifter. Foto: Stortinget

Norges Bank Investment Management (NBIM), eller Oljefondet har lagt bak seg et rekordår i 2023. Det er ikke minst takket være en rekke teknologiselskaper, som i tillegg til at de utgjør en stor andel av NBIMs investeringsportefølje – over 22 pst – også er medlemmer i IKT-Norge. Det igjen gjør at andelen av avkastningen av Oljefondet som brukes for å saldere statsbudsjettet for 2024 kommer fra våre medlemmer. 

30,6 mrd. kroner til gode formål

Av de største selskapene SPU har investeringer i utgjorde verdien av 11 av IKT-Norges “medlemmer” 1 143 mrd. kroner (se tabell under). Legger vi til grunn samme uttaksprosent (2,68 pst) som regjeringen og Stortinget har gjort i forbindelse med behandlingen og vedtaket av statsbudsjettet for 2024,  kommer minst 30,6 mrd. kroner av inntektene i 2024-budsjettet fra IKT-Norges medlemmer og deres internasjonale morselskap. 

Det betyr at “vi” finansierer enten:

  1. Hele budsjettet til politi og rettsvesen (30,9 mrd.)
  2. Hele foreldrepengeordningen (26,3 mrd.)
  3. All barnetrygd og kontantstøtte (24,7 mrd.)
  4. Jordbruksavtalen (27 mrd.)
  5. ⅔-deler av bistandsbudsjettet
  6. Halvparten av all forskning og høyere utdanning 
  7. Hele kulturbudsjettet (24,5 mrd.)
  8. Hele jernbanebudsjettet (nesten) (32,3 mrd.)
  9. Hele klima- og miljøbudsjettet (KLD) (23,3 mrd.)

Dette er et perspektiv vi fort glemmer i diskusjon om de store teknologiselskapene. Betydningen av disse, deres totale verdi og Oljefondets eierandeler har stor betydning for norsk økonomi og det norske statsbudsjettet.

Oversikt over enkelte selskaper og verdien ved årsskiftet

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap