IKT-Norge lanserer nasjonalt veikart for cybersikkerhet

Nyheter | 10. oktober 2023

Cybersikkerhet, digital grunnmur, Digitalisering, Kompetanse, Statsbudsjett

IKT-Norge lanserer i dag et ambisiøst «Veikart for cybersikkerhet i Norge». Veikartet identifiserer 10 kritiske områder som Norge må forbedre for å styrke nasjonens cyberforsvar.

IKT-Norges administrerende direktør Øyvind Husby lansere et nasjonalt veikart for cybersikkerhet. Foto: JCP

 

– Norge er under konstant angrep i det digitale rom. Cyberkriminelle og fiendtlige stater har Norge som mål. Vårt samfunn er dypt integrert med digital infrastruktur, noe som gir oss mange fordeler, men også sårbarheter. Norge er helt avhengig av digital infrastruktur og digitale løsninger for at samfunnet skal fungere. Vi – både borgere og bedrifter –  har krav og forventninger om at alt skal virke selv i en eventuell krise eller under angrep. Dette må få store konsekvenser for hvordan innsatsen og investeringene skal være fremover, sier Øyvind Husby, administrerende direktør i IKT-Norge.

– Det er bra at regjeringen foreslår betydelige midler til å oppgradere Cyberforsvaret i forslaget til statsbudsjett for 2024, men det mangler en tilsvarende satsing på cybersikkerhet på andre områder, f.eks. studieplasser, tiltak i kommunesektoren og tiltak rettet mot de det private næringslivet, spesielt små og mellomstore bedrifter.  

Dette må på plass allerede i høst i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2024. Vi trenger handling, ikke en langdryg planprosess, understreker Husby.

Husby understreker også at regningen kan bli mye større ved å ikke gjøre noe, enn å sette inn effektive tiltak umiddelbart. – Bare angrepet på 12 departement i sommer medfører en regning for skattebetalerne på 73 millioner kroner i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024, påpeker Husby 

regningen kan bli mye større ved å ikke gjøre noe, enn å sette inn effektive tiltak umiddelbart

IKT Norge oppfordrer til et felles løft for økt cybersikkerhet i Norge. – Vi må være proaktive, innovative og samarbeide tettere. I kampen mot digitale trusler er det ikke bare data og systemer som står på spill, men selve grunnlaget for vårt moderne, digitale samfunn og vårt demokrati, avslutter Husby.

Med denne bakgrunnen har IKT-Norge, sammen med medlemmer, identifisert ti områder vi mener bør inngå i et “Veikart for Cybersikkerhet” i Norge. 

  1. Strategi: Utarbeidelse av en nasjonal cybersikkerhetsstrategi.
  2. Situasjonsforståelse: Etablering av en operativ situasjonsforståelse på tvers av sektorer.
  3. Responsevne:Koordinerte responsmekanismer basert på et oppdatert situasjonsbilde.
  4. Infrastrukturell robusthet: Beskyttelse av kritisk infrastruktur.
  5. Lov- og regelverk: Oppdatering av eksisterende lov- og regelverk for cybersikkerhet.
  6. Utdanning og bevisstgjøring: Styrking av utdanning innen cybersikkerhet og økt bevissthet blant befolkningen.
  7. Forskning og utvikling: Økte investeringer i forskning og utvikling innen cybersikkerhet.
  8. Internasjonalt samarbeid: Tettere samarbeid med internasjonale partnere.
  9. Måling og regelmessige vurderinger: Innføre KPIer som måler trusselbildet og beredskapen.
  10. Utvikle en verdensledende sikkerhetsindustri: Norge kan ligge i front på cybersikkerhet. 

Hele veikartet kan leses eller lastes ned her.

[Forslaget er en beta-versjon vi skal videreutvikle sammen med medlemmene til IKT-Norge de neste ukene. Dette vil også inngå som en del av IKT-Norges innspill til regjeringens digitaliseringsstrategi innen 30. november.]

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap