Bra at ekstra arbeidsgiveravgift fjernes i 2025

Nyheter | 1. februar 2024

Skatter og avgifter, Statsbudsjett

IKT-Norge er fornøyd med at finansministeren varsler at ekstra arbeidsgiveravgift på inntekter over 850 000 kroner skal fjernes “før valget” i 2025, men mener at dette allerede kan gjøres i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett denne våren. 

IKT-Norges administrerende direktør er fornøyd med at ekstra arbeidsgiveravgift skal avvikles, men mener det bør skje jo før jo heller.

 

– Det er isolert sett gledelig at finansministeren varsler at ekstra arbeidsgiveravgift på inntekter over 850 00 kroner skal fjernes “før valget i 2025”. Samtidig mener vi dette har vært en ekstra belastning på næringslivet i en krevende tid som aldri skulle vært innført i utgangspunktet, mener IKT-Norges administrerende direktør Øyvind Husby. 

Kan fjernes allerede i år

Husby mener også at det er fullt mulig å avvikle ekstra arbeidsgiveravgift i år. –Dersom det er politisk vilje, er det fullt mulig å avvikle avgiften allerede i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i vår, og med virkning fra 1. juli. Da vil de færreste bedrifter faktisk bli rammet av ekstra arbeidsgiveravgift i 2024. Dersom avgiften videreføres i hele og – og muligens også deler av neste år, har norske bedrifter og virksomheter helt unødvendig blitt tappet for 15-20 mrd. kroner. Dette er penger som burde gått til nye investeringer, innovasjon og produktutvikling for å løse de store utfordringene samfunnet står overfor og for å styrke norsk næringsliv sin konkurransekraft. En avvikling nå, vil føre til at næringslivet ikke blir tappet for ytterligere 8,4 mrd. kroner i ekstra arbeidsgiveravgift som blant annet kan bidra til et lønnsoppgjør i 2024 som kan gi økt kjøpekraft slik vi opplever at regjeringen er opptatt av, påpeker Husby.

Dersom det er politisk vilje, er det fullt mulig å avvikle avgiften allerede i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i vår

“Før valget”

Husby er også litt usikker på hva finansministeren sikter til når han i Aftenposten sier at avgiften skal fjernes “før valget i 2025”. –Betyr det at den ikke skal fjernes fra 1.1.2025, men senere på året, eller betyr det at det varsles i 2025-budsjettet at den skal fjernes i 2026? Det er kun få dager siden finansministeren påstod at ekstra arbeidsgiveravgift hadde liten betydning for næringslivet og ikke påvirket arbeidsmarkedet, og at den skulle fases videre ut. Basert på erfaringene fra tidligere lovnader fra regjering og regjeringspartiene om å avvikle avgiften snarest mulig, venter vi litt med å sprette champagnekorken, avslutter Husby.  

 

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap