Ikke ferdige før alle er med

Nyheter | 7. februar 2024

Digital inkludering

Sammen for digital inkludering er den nye møteplassen for kommunesektoren og teknologibransjen. Konferansen markerte et viktig skritt: Samarbeid mellom ulike aktører står sentralt når det kommer til å utforme digitalt inkluderende løsninger.

− Målet er å sikre en digital verden for alle uansett alder, utdannelse, funksjonsevner og økonomi, sier direktør for kompetanse i IKT-Norge, Line Gaare Paulsen som også er initiativtakeren til konferansen Sammen for digital inkludering.

1 av 5 er digitalt sårbare

Med over 600.000 mennesker i Norge som ikke er digitale og 1 av 5 innbyggere som kan være digitalt sårbare, var digitaliseringsminister Karianne O. Tung, tydelig på at mer må gjøres.

Tine Jensen (CEO Google), Karianne O. Tung (Digitaliseringsminister), Agnete Tjærandsen (91-årig teknologioptimist) og Line Gaare Paulsen (Direktør kompetanse, IKT-Norge)

Digitalisering er et verktøy for oss

Digitaliseringsministeren viste til at vi nå går inn i en tid med ressursknapphet på flere områder. Digitalisering og teknologiske løsninger vil kunne hjelpe oss i møte med noe av denne knappheten, både når det gjelder penger, mennesker og naturressurser.

− Vi er helt avhengig av å tenke nytt. Og vi er nødt til å bruke teknologi og digitale løsninger der det trengs, og folk der vi virkelig må bruke folkene i årene fremover, understreket Tung. Hun viste videre til at det fremdeles er for mange som ikke henger med i det digitale. Vi må derfor tilrettelegge for at enda flere kan være med digitalt. Hvis ikke bidrar vi til utenforskap.  

Savner nasjonal ressursbank

Regjeringen har tatt grep gjennom handlingsplan for økt digital inkludering.

– Det er en jungel av ulike tilbud der ute, det må vi rydde opp i. Vi i IKT-Norge savner at regjeringen samler alle hjelpetilbud på et og samme sted, fastholder Line Gaare Paulsen.

Regjeringen må legge tilrette for at kvalitetssikrede hjelpetilbud til innbyggere med lav eller manglende digital kompetanse blir tilgjengelige. Vi må få på plass en nasjonal ressursbank hvor gode initiativer i praksis, og samarbeid mellom privat og off sektor vises framt. Bare slik kan innbyggere og kommuner velge det som passer for dem. 

For Agnete (90) utfyller ChatGPT rollen som sparringspartner i hverdagen. Hun ønsker at flere eldre skal få samme mulighet. Tine Jensen, CEO i Google understreket at i Google jobber de etter prinsippet om at de ikke er ferdige før alle er med.

Konferansier Anders Kunz (Eggs/Sopra Steria) i samtale med Tine Jensen (Google) og Agnete Tjærandsen (91-årig teknologioptimist)

Et samfunnsproblem?

Skillet mellom de som er digitale, og de som står på utsiden av det digitale samfunnet øker. 

  • Det er et demokratisk problem når tilgang til offentlig debatt blir utilgjengelig for deler av befolkningen.
  • Velferdsstatens offentlige tilbud skal være tilgjengelig for alle. 
  • (Digitalt) utenforskap kan føre til økte forskjeller og nye klasseskiller.

Samarbeid på tvers må til

Skal vi lykkes med å finne de virkelig gode løsningene, krever det samskaping på tvers av sektorer og med tilstrekkelig brukermedvirkning. Konferansen springer ut av et partnersamarbeid mellom Senteret for et aldersvennlig Norge, IKT-Norge, Livsglede for Eldre og Norwegian Smart Care Cluster.

 

Fakta:

Presentasjoner og opptak av de faglige innleggene kan du se her.

Senteret for et aldersvennlig Norge har i samarbeid med Eggs/Sopra Steria utarbeidet systemkartet «Vårt digitale liv».

 

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap