Digital universell utforming må gjøres enkelt for alle

Nyheter | 14. november 2022

Digital inkludering, Kompetanse, Universell utforming

IKT-Norges nyeste medlem Useit Consulting er en av de største og mest kompetente aktørene på universell utforming i Europa. Gjennom IKT-Norge vil de dele kompetanse og erfaring om universell utforming og gode brukeropplevelser. 

Alle ansatte i Useit Consulting

Useit Consulting har 20 ansatte med opp til 20 års erfaring og som brenner for digital universell utforming og inkluderende brukeropplevelser som fungerer for alle brukere. Useit har kontorer i Oslo og i Stockholm, jobber med alt fra store internasjonale selskaper, myndigheter, IT-selskaper, utdanningsinstitusjoner, nettbutikker, til alle andre som vil sørge for å innfri universell utforming i sin virksomhet.

–Vår forretningsmodell er at vi har den spesialkompetansen, som de fleste organisasjoner eller bedrifter kun trenger i korte perioder. Vi er ikke generalister på brede områder innen  IT, men spesialister på universell utforming og som kan bistå alle steder og nivåer i en virksomhet som trenger hjelp, sier Daniel Sørensen, daglig leder i Useit Consulting Norge. 

Stor vekst

Useit Consulting har vokst mye det siste året. På kort sikt er ambisjonen å konsolidere stillingen, før selskapet tar neste steg videre. 

–Vi er allerede en av de største og mest kompetente aktørene på universell utforming i Europa, men vi har ikke tenkt å stoppe her. Vår strategi er å satse på menneskene i Useit Consulting. Vi skal alltid ha det gøy på jobb, men også være up to date. Vi satser stort på å alltid utvikle oss og være en drivende aktør, sier Daniel Sørensen.

Useit hjelper kundene med nødvendig kompetanse, med å få tilgjengeligheterklæringer på plass og sikre at løsningene de har er universelt utformet.  –Vi vil ha langsiktige og gode relasjoner, både av hensyn til våre kunder og deres samarbeidspartnere, mener Sørensen. 

Universell utforming må integreres

Useit Consulting mener at det er for mange aktører som lover større kompetanse på universell utforming enn hva de klarer å levere. –For mange selger løsninger som ikke tilfredsstiller krav, og/eller som ikke kan brukes av alle. Det gir merarbeid for alle parter, og i verste fall risikerer kundene dagbøter. Slike erfaringer står i veien for det helt grunnleggende budskapet: Virksomhetene må integrere universell utforming som en del av sitt daglige arbeid, påpeker Sørensen.

Useit mener at det er helt avgjørende at alle brukere kan ta del av den digitale utviklingen i samfunnet. –Uansett hvor i løypa din bedrift måtte befinne seg, så kan vi hjelpe deg til å bli selvstendig i arbeidet med universell utforming, hevder Daniel Sørensen. Han viser til at Useit satser tungt på opplæring av kundene, som igjen medfører at kundene i stor grad klarer seg selv etter opplæringen. – Et resultat av vår arbeidsform er at vi ser at universell utforming får mer fokus og prioritet rundt omkring, sier Sørensen.

Vil dele kompetanse og erfaring

Useit Consulting har valgt å bli medlem i IKT-Norge fordi de vil være en aktør som bidrar med å spre budskapet, og dele kompetanse og erfaring om universell utforming og brukeropplevelse.  –Vi vil være venn med hele IKT-bransjen og håper på mange spennende muligheter og samarbeid, avslutter Daniel Sørensen.

 

Useit Consulting Norge kan følges på LinkedIn.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap